SCIENTIFIC AND JOURNALISTIC CONCERNS BY TEODOR FILIPESCU

SCIENTIFIC AND JOURNALISTIC CONCERNS BY TEODOR FILIPESCU

PREOCUPĂRILE ȘTIINȚIFICE ȘI PUBLICISTICE ALE LUI TEODOR FILIPESCU

 

Abstract

Teodor Filipescu was born in 1870 in the place Glogoni, near Pancevo. Chemist by profession, committed to Sarajevo in service of the Austro-Hungarian to control quality of gold and silver. Filipescu gave a significant contribution of researching Romanian-speaking population in Bosnia and Herzegovina. He published, in the first decade of the XXth century, some ethnographic reference papers in Romanian and Serbian, becoming the first native Romanian ethnographer of Serbian Banat. In 1906, appears in Bucharest, in Romanian Academy Publishing, monograph “Romanian colonies in Bosnia and Herzegovina”. In his numerous articles and studies, published in the early decades of the twentieth century, in addition to show and explain this subject, he also addressed some issues related to the socio-linguistic and ethnographic Romanian population in the Pančevo. In the interwar period he published and a monographic study about history of Vojvodina. Not least, Filipescu is manifested as a good publicist and author of reports and travel notes.

Rezumat

Teodor Filipescu s-a născut în anul 1870 în localitatea Glogoni de lângă Panciova. Chimist după profesie, angajat la Sarajevo în serviciul austro-ungar de control al calităţii aurului şi argintului, Filipescu a dat o însemnată contribuţie la cercetarea populaţiei românofone din Bosnia şi Herţegovina, despre care a publicat, în primul deceniu al secolului al XX-lea, câteva lucrări etnografice de referinţă în limba română şi limba sârbă, devenind astfel primul etnograf român originar din Banatul sârbesc. În anul 1906 îi apare la Bucureşti, în editura Academiei Române, monografia “Coloniile române din Bosnia şi Herţegovina”. În numeroasele sale articole şi studii publicate în primele decenii ale secolului al XX-lea, pe lângă subiectul amintit a mai abordat şi unele probleme referitoare la realitatea socio-lingvistică şi etnografică a populaţiei româneşti din zona Panciovei, publicând în perioada interbelică şi un studiu monografic despre istoria Voivodinei. Nu în ultimul rând, Filipescu se manifestă şi ca un bun publicist şi autor de reportaje şi note de călătorie.

Keywords: ethnography, Romanian-Serbian relations, Romanians in Bosnia, travel notes.

Cuvinte-cheie: etnografie, relații româno-sârbe, românii din Bosnia, note de călătorie.

Read more