Premieră națională universitară: Ziua de 1 Decembrie, sărbătorită prin video-conferință între Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și Université d’Aix Marseille AMU din Franța

Premieră națională universitară:

 

 

Ziua de 1 Decembrie, sărbătorită prin video-conferință între Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și Université d’Aix Marseille AMU din Franța

 

 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, prin Revista Studii de Știință și Culturăa UVVG, a organizat, în data de 26.11.2015, la Centrul de Conferințe, din cadrul Campusului Universitar „Vasile Goldiș”, în premieră națională, o video-conferință cu Université d’Aix Marseille AMU din Franța, Departamentul de Limba Română, Masteratul Arii Culturale Romanice.

Tema video-conferinței a fost „Relații interuniversitare de cercetare științifică și culturală”, unde cadre didactice, masteranzi și doctoranzi din cadrul celor două universități au prezentat lucrări de cercetare științifică privind însemnătatea zilei de 1 Decembrie și roulul lui Vasile Goldiș în actul Marii Uniri, precum și lucrări științifice din domeniile științelor umaniste.

Din partea Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad au prezentat lucrări: prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității – „1 Decembrie, Ziua Națională a României. Rolul lui Vasile Goldiș la înfăptuirea Marii Uniri de la Alba Iulia, 1 Decembrie 1918”; conf. univ. dr. Crisitan Bențe, decanul Facultății de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport – „Activitatea de cercetare științifică în domeniul științelor umaniste”; prof. univ. dr. Marius Grec – „Muzeul „Vasile Goldiș”, Centru de cercetare a personalității corifeului Marii Uniri, Vasile Goldiș”; prof. Vasile Man, Director executiv, Redactor șef fondator al Revistei Studii de Știință și Cultură – Revista Studii de Știință și Cultură în parteneriat cu Universități europene”; conf. univ. dr. Speranța Milancovici și conf. univ. dr Lia Faur – „Proiecte de cercetare științifică în domeniul traductologiei”; Cezara Lăzărescu, director al Bibliotecii Universitare „Tudor Arghezi” – „Manuscrise argheziene în fondul de cercetare al Bibliotecii”; conf. univ. dr. Eugen GAGEA – Rolul istoriei în educație.

Din partea Université d’Aix Marseille AMU France, Departamentul de Limba Română, Masteratul Arii Culturale Romanice au prezentat lucrări prof. univ. dr. Gilles Bardy, Editor șef al Revistei Studii de Știință și Cultură, Arad – „Importanța revistei Studii de Știință și Cultură în promovarea limbilor romanice”; prof. univ. dr. Romana Bardy – „Realizarea unor numere tematice în revista Studii de Știință și Cultură”; conf. univ. dr. Ștefan Gencărău – „1 Decembrie, Ziua Națională a României, în comunitatea românească din sudul Franței”.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a transmis un mesaj de salut din partea Conducerii și Senarului Universității: „Aducem salutul nostru pentru toți francezii, pentru cei care sunt în relații cu noi prin protocoale academice. Ne exprimăm, de asemenea, condoleanțele pentru victimele atentatelor din Franța, iar credinţa noastră este că popoarele noastre, român și francez, vor știi să lupte împotriva terorismului în orice moment și vom avea puterea să depășim împreună acest impas în care se găsește Europa la ora actuală”.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a subliniat, în lucrarea „1 Decembrie, Ziua Națională a României. Rolul lui Vasile Goldiș la înfăptuirea Marii Uniri de la Alba Iulia, 1 Decembrie 1918”, personalitatea distinsului cărturar şi om politic, Vasile Goldiş, care este preţuită pentru aportul său deosebit la realizarea statului naţional unitar, din care spicuim câteva idei. „Vasile Goldiş a fost omul providenţial care a redactat „Declaraţia” de la Oradea a Consiliului Naţional Român, precum şi cunoscutele manifeste: „Către naţiunea română” şi „Către popoarele lumii”, cel care a ştiut să organizeze Adunarea Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 şi să mobilizeze participarea celor o sută de mii de români care „au votat” prin însăşi prezenţa lor „Actul Unirii”.

Vasile Goldiş a rostit Cuvântarea solemnă, încheiată cu proiectul de Rezoluţie, prin care se decreta Unirea tuturor teritoriilor intracarpatice locuite de români, şi a făcut parte din delegaţia care a prezentat Actul Unirii la Bucureşti, la 14 decembrie 1918, alături de episcopii Miron Cristea, Iuliu Hossu şi Alexandru Vaida Voievod, ca apoi să facă parte din Consiliul Dirigent de la Sibiu, ca titular al sectorului Cultelor şi Instrucţiunii.

Un rol însemnat în afirmarea lui Vasile Goldiş ca personalitate de talie europeană l-a avut ziarul „Românul”, la a cărui conducere se afla. Aici s-a tipărit în limba română şi franceză, manifestul Către popoarele lumii, primul document european, bazat pe principii democratice, receptat cu deosebit interes de către opinia publică din alte părţi ale Europei. Directorul publicaţiei a ştiut să întreţină legături cu străinătatea prin intermediul unor corespondenţi şi prin colaborarea unor scriitori şi oameni politici englezi, norvegieni, francezi, sârbi, slovaci etc.

Prin activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului Dirigent şi în Parlamentul de la Bucureşti, Vasile Goldiş a urmărit realizarea cerinţelor înscrise în Rezoluţia Marii Uniri şi a contribuit la organizarea pe temeiuri democratice a României Mari care, prin constituţia din 1923, devenea un stat naţional unitar şi indivizibil unde, minorităţile se bucurau de numeroase drepturi. Constituţia din 1923, produs al clasei politice româneşti a fost considerată în epocă drept una dintre cele mai democratice constituţii din Europa.

În mai multe legislaturi Vasile Goldiş şi-a slujit ţara ca ministru al Cultelor şi Artelor (1926-1927). Vasile Goldiş a fost şi un excepţional om de cultură, cu strălucite studii la Universităţile din Viena şi Budapesta, când a activat în cadrul societăţilor literare „România Jună” şi „Petru Maior” alături de Mihai Eminescu şi Ioan Slavici.

Ilustră personalitate, patronul spiritual al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a desfăşurat o multiplă activitate de-a lungul vieţii sale ca profesor, autor de manuale şcolare, secretar eparhial, orator strălucit, ziarist de mare curaj şi militant pentru drepturile românilor aflaţi sub stăpânire străină, sufletul acţiunilor legate de Unirea de la 1 Decembrie 1918, preşedintele ASTREI, om de omenie, fiu devotat al Bisericii Ortodoxe şi bun român.

Pentru meritele sale excepţionale, consemnate în cărţile de istorie, Vasile Goldiş avea să devină în anul 1919 membru al Academiei Române. Spirit vizionar, omul politic Vasile Goldiş prevede necesitatea înfiinţării Statelor Unite ale Europei. El vede dincolo de Societatea Naţiunilor, o şi mai strânsă unire în viitor a tuturor ţărilor lumii, ca o împlinire în ceea ce numeşte undeva, sub semnul lui Hristos, idealul marelui suflet universal. În viziunea lui Vasile Goldiş, după care „statele naţionale sunt columnele umanităţii”, crearea unei solidarităţi între state de sine stătătoare le va oferi acestora posibilităţi de a fi ajutate să progreseze mai uşor şi mai repede. Asemenea poziţii îl apropiau de concepţiile profesate de Nicolae Titulescu.

Întreaga comunitate academică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” împreună cu D-voastră, aducem un omagiu celui care îi datorăm cel mai important act din istoria postmodernă a României: apariţia statului unitar român”, a evidențiat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

„Vă mulţumesc pentru cuvintele frumoase, care caracterizează spiritul universitar românesc și totodată pentru această lecție de istorie, în care profesorii și cercetătorii Universității de Vest „Vasile Goldiș” au prezentat, cu suflet, o personalitate de talie europeană, Vasile Goldiș. În Europa avem nevoie de personalităţi de talia lui Vasile Goldiș și ar fi bine ca principiile lui să fie difuzate pe o scară mult mai largă, în contextul românesc, european și mai departe”, a precizat prof. univ. dr. Gilles Bardy, Editor șef al Revistei Studii de Știință și Cultură.

Conf. univ. dr. Ștefan Gencărău, a precizat: „Aproximativ 200 de articole ale colegilor francezi au fost publicate cu sprijinul Universității de Vest „Vasile Goldiș” în Revista Studii de Știință și Cultură, iar prezența masteranzilor și studenților la video-conferință se dorește a fi o continuitate a parteneriatului dintre cele două universități. „Ne bucurăm că redacția acestei publicații, Studii de Știință și Cultură, un liant între cele două universități, ne permite acest moment și, ca român, mă simt mai acasă aici, sărbătorind Ziua Națională în acest mod virtual, dar real în același timp, în care avem atâția colegi care ne vor aminti importanța zile de 1 Decembrie. Mărturisesc că sintagma „Statele Unite ale Europei”, pe care o regăsim în scrierile lui Vasile Goldiș, îmi era îndepărtată în memorie, dar este bine că românii aveau o astfel de concepție și un astfel de construct al Europei”.

„Suntem onorați că, în cadrul acestei video- conferințe, dintre Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, România și Université d’Aix Marseille din Franța, am omagiat împreună, ca membrii ai familiei limbilor romanice, Ziua Națională a României, 1 Decembrie, și l-am sărbătorit pe patronul nostru spiritual, Vasile Goldiș, care a realizat cel mai important act din istoria post modernă a României, unificarea provinciilor românești într-un stat național, în anul 1918. Peste câțiva ani ne apropiem de marele eveniment, 100 de ani de la realizarea Marii Uniri. Pentru masteranzi și pentru colegii noștri, am evocat personalitatea distinsului cărturar şi om politic, Vasile Goldiș, pentru că îl prețuim pe acest om și contribuția lui la realizarea statului unitar România”, a precizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

 

 

 

Biroul de presă al U.V.V.G.,

Daniel Albu