DE-FLEXION, ANIMATION AND SPATIALITY FROM LATIN TO FRENCH AND ITALIAN

DE-FLEXION, ANIMATION AND SPATIALITY FROM LATIN TO FRENCH AND ITALIAN

DEFLESSIONE, ANIMAZIONE E SPAZIALITÀ DAL LATINO AL FRANCESE E ITALIANO

DE-FLEXIE, ANIMAȚIE ȘI SPAȚIU DIN LATINĂ ÎN FRANCEZĂ ȘI ITALIANĂ

 

Abstract

The study of Romance deflection solutions can show that information extracted from the word ending flexion concerns the agency and animation redistributed under gender and number categories. The article highlights correspondences between the genesis of the semiologic categories of gender and number, and space representation. The psychomecanics methodological framework allows us to highlight systematic and diachronic consistencies of specific language systems.

Rezumat

Studiul de soluții de deviere romanice poate demonstra că informațiile extrase din cuvânt se referă la agent și la animația redistribuită în categoriile de gen și număr. Articolul subliniază corespondențe între geneza categoriilor semiologice de sex și număr și reprezentarea spațiului. Cadrul metodologic psihomecanics ne permite evidențierea consistenţei sistematice și diacronice a limbajelor specifice.

Key-words: gender, number, flexion.

Cuvinte cheie : gen, număr, flexiune.

Read more