THEDE KAHL, MICHAEL METZELTIN – Sprach-typologie, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2015

THEDE KAHL, MICHAEL METZELTIN – Sprach-typologie,

Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2015

 

“Tipologia Limbilor”, carte scrisă de lingviştii Thede Kahl şi Michael Metzeltin, are menirea de a oferi o nouă abordare a tipologiei deja existente a limbilor şi o iniţiere meticuloasă în meandrele istorice şi structurale ale unei multitudini de limbi, cu precădere balcanice şi romanice, acoperind o vastă plajă lingvistică de la greacă modernă la turcă, albaneză, aromână, sârbă si chiar română.

Cele şapte capitole oferă o structurare universală a cărţii de metodologie, împărţind volumul în trei tematici mari: studiul interlingvistic al limbilor balcanice şi romanice, caracteristicile limbilor; analiză asupra tipologiei lingvistice şi construirea aspectuală a limbilor. Astfel cartea este structurată după cum urmează:

Read more