Maria Teresa Zanola : Arts et métiers au XVIIIe siècle. Etudes de terminologie diachronique, Harmattan, 2014

Maria Teresa Zanola : Arts et métiers au XVIIIe siècle. Etudes de terminologie

diachronique, Harmattan, 2014

 

 

Abstract

As a teacher at the Catholic University of Sacro Cuore of Milan, Maria Teresa Zanola is interested by the specialized language which she studies in a diachronic perspective. Her book Arts et métiers au XVIIIe siècle. Etudes de terminologie diachronique fits well in this area of interest while proposing to highlight the relationship between the development of the terminology and the dynamics of the various specialized areas. The development of science and technology, of arts and crafts in the eighteenth French century is accompanied by a profusion of publications addressed to a public increasingly broad and opens the doors of the areas that the tradition destined exclusively to the initiated people.

Résumé

Enseignante à l’Université Cattolica del Sacro Cuore de Milan, Maria Teresa Zanola s’intéresse au langage des sciences, qu’elle aborde dans une perspective diachronique. Son livre Arts et métiers au XVIIIe siècle. Etudes de terminologie diachronique s’inscrit bien dans ce domaine d’intérêt tout en se proposant de mettre en évidence le rapport entre le développement terminologique et la dynamique des différents domaines spécialisés. Le développement de la science et de la technique, des arts et des métiers au XVIIIe siècle français est accompagné par un foisonnement d’ouvrages adressés à un public de plus en plus large et ouvre ainsi les portes des domaines que la tradition voulait secrets, destinés en exclusivité aux initiés.

Rezumat

Profesor la Universitatea Catolică Sacro Cuore din Milano, Maria Teresa Zanola studiază limbajele de specializate pe care le abordeaza într-o perspectivă diacronică. Lucrarea sa Arts et métiers au XVIIIe siècle. Etudes de terminologie diachronique se înscrie și ea în această arie de interes propunându-și să evidențieze legătura strânsă dintre dezvoltarea terminologică și dinamismul diferitelor domenii specializate. Dezvoltarea științei și tehnicii, a artelor și meseriilor în secolul al XVIIIlea francez este însoțită de o mulțime de lucrări ce se adresează unui public din ce în ce mai larg deschizând astfel porțile unor domenii pe care tradiția le dorea secrete, destinate doar celor inițiați.


Key words: arts, crafts, technology, science, development, terminology.

Mots clés: arts, métiers, technique, science, développement, terminologie.

Cuvinte cheie: arte, meserii, tehnică, știință, dezvoltare, terminologie.

Read more