Cristian STAMATOIU, Etimologii populare „ francoafone” în dramaturgia românească / Des fausses étymologies « franco-aphones» dans la dramaturgie roumaine

Cristian STAMATOIU, Etimologii populare „ francoafone” în dramaturgia

românească / Des fausses étymologies « franco-aphones» dans la dramaturgie

roumaine

 

Apărută în anul 2015 la editura Artes, cartea lui Cristian Stamatoiu, Etimologii populare „ francoafone” în dramaturgia românească / Des fausses étymologies « franco-aphones» dans la dramaturgie roumaine, reuneşte o serie de studii, publicate deja în mare parte, având ca subiect principal comicul de limbaj derivat din folosirea improprie a unor cuvinte de origine franceză sau cu sonoritate franţuzească.

Scriitorul în jurul căruia se conturează aceste studii e Ion Luca Caragiale, autorul fiind un reputat cercetător al fenomenului Caragiale, pe care l-a caracterizat cu o formulă deja consacrată, şi anume „caragialumea”, prin care se desemnează complicitatea cu orice realitate ce cultivă selecţia negativă a valorilor. Ambiţia autorului e aceea de a trasa o evoluţie diacronică a etimologiilor populare de origine franceză în dramaturgia românească şi alege, astfel, să-l situeze pe Caragiale pe o axă care începe cu Vasile Alecsandri şi se extinde înspre Ionesco.

Read more