PUBLIC SPACES IN THE MODERN ROMANIAN NOVEL

PUBLIC SPACES IN THE MODERN ROMANIAN NOVEL

SPAȚII PUBLICE ÎN ROMANUL ROMÂNESC MODERN

 

Abstract

The 19th century marked a favourable period for the emancipation of the woman. This thing is more and more highlighted in the literary creations. The realities of this period from the history are mostly shown by authors, who adopt an objective point of view in their papers. “The border” from the private sphere, of the household, is easier to transfer towards the public one, especially by women. It is the moment in history when we have a clear definition of the concept of public and private sphere. Together with this distinction also a progress is pursued through the social activities of each person to be developed in the two areas already mentioned.

Rezumat

Secolul al XIX-lea a însemnat o perioadă prielnică pentru emanciparea femeii. Acest lucru este din ce în ce mai mult evidenţiat în operele literare. Realităţile acestei perioade din istorie sunt cu precădere ilustrate de autori, care adoptă un punct de vedere obiectiv în lucrările lor. ,,Graniţa’’ dintre sfera privată, a domesticului, este tot mai uşor de trecut spre cea publică, în special de către femei. Este momentul în istorie când avem o definire clară a conceptului de sferă publică şi sferă privată. Odată cu această distincţie, se urmăreşte şi un progress prin care activităţile sociale ale fiecărei personae să se desfăşoare în cadrul celor două arii menţionate.

Key words: public space, 19th century, topos

Cuvinte cheie: spaţiul public, secolul al XIX-lea, topos

 

Read more