Capitol V. BOOK REVIEWS / CRITIQUES DE LIVRES / RECENZII

Capitol V. BOOK REVIEWS / CRITIQUES DE LIVRES / RECENZII

 

Vasile MAN   185

 

 

Klaus Iohannis – THE FIRST STEP, Curtea Veche Publishing Company, Bucharest, 2015

 

 

Klaus Iohannis – PRIMUL PAS, Ed. Curtea Veche, București, 2015

 

 

 

 

Lia F. FAUR               189

 

 

Un colocviu tematic ”Promovarea literaturii și culturii europene, prin traduceri”

 

 

 

 

Valentina RĂDULESCU               193

 

 

Cecilia Condei, (re)configurations discursives. Articulations textuelles,

éditions modulaires européennes, coll. proximités, fernelmont, 2015, 170 p.

 

 

Cecilia Condei, discursive (re)configurations. Textual articulations,

éditions modulaires européennes, coll. proximités, fernelmont, 2015, 170 p.

 

 

 

 

Mioara CODLEANU                           197

 

 

Maria Teresa Zanola : Arts et métiers au XVIIIe siècle. Etudes de

terminologie diachronique, Harmattan, 2014

 

 

 

 

Virginia POPOVIĆ                  201

 

 

Mizeriile vieții și bolile sociale exprimate prin condeiul unui bănățean

 

 

Mircea MĂRAN, Mizeriile vieții. Folclor, amintiri, povestiri, I, Zrenianin,

Editura ICRV, 2014, 199 pagini

 

 

 

 

Corina BOZEDEAN                  203

 

 

Cristian STAMATOIU, Etimologii populare „ francoafone” în dramaturgia

românească / Des fausses étymologies « franco-aphones» dans la

dramaturgie roumaine

 

 

 

 

Sorin D. VINTILA                 205

 

 

Communication, Culture, Creation: New Scientific Paradigms. Editors:

Virginia Popović, Ivana Janjić, Speranța Milancovici și Eugen Gagea.

„Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2015, 916 pagini

 

 

 

 

Dumitru Mihăilescu               207

 

 

Virgiliu Bradin, Poezia modernă între rostire și devenirea poetică

 

 

 

 

Dumitru MIHĂILESCU                211

 

 

Virginia Popović, Ivana Janjić – Cultura (a)română din Serbia în

context european, Editura Gutenberg Univers, 2015

 

 

 

 

Alina ŢENESCU                  213

 

ManifestAzioni. I manifesti avanguardisti tra performance e performatività

edited by Alessandro Catalano, Massimo Maurizio e Roberto Merlo