KLAUS IOHANNIS – THE FIRST STEP Curtea Veche Publishing Company, Bucharest, 2015

KLAUS IOHANNIS – THE FIRST STEP

Curtea Veche Publishing Company, Bucharest, 2015

KLAUS IOHANNIS – PRIMUL PAS

Ed. Curtea Veche, București, 2015

 

Abstract

After the success of the first volume: Step by step, the author, Klaus Iohannis, the President of Romania presents in the second volume – The first step, the principles which lie at the basis of his project, offering the strategy of another way of making politics.

Structured on three chapters, this volume comprises: A campaign in a sea of scandals; The old way of making politics and We got out country back, revealing the atmosphere of the presidential elections from the fall of 2014. The people – the author says – did not vote for the power but for the change.

Now, in November, 2015, we assist after one year, at the first essential change: the replacement of the old political government, with a first Prime Minister and technocrat ministers, of specialists – independent who have as a first mission to end the crisis between the politicians and the citizens of the Country.

Rezumat

După succesul primului volum: Pas cu pas, autorul, Klaus Iohannis, Președintele României, prezintă în volumul al doilea – Primul pas, principiile care stau la baza proiectului său, oferind strategia unui alt mod de a face politică.

Structurat pe trei capitole, acest volum cuprinde: O campanie într-o mare de scandaluri; Vechiul model de a face politică și Ne-am luat țara înapoi, dezvăluind atmosfera alegerilor prezidențiale din toamna anului 2014. Oamenii – precizează autorul – nu au votat Puterea ci Schimbarea.

Acum, în noiembrie, 2015, asistăm după un an, la prima schimbare esențială: înlocuirea vechiului guvern politic, cu un Prim ministru și miniștri tehnocrați, de specialiști – independenți care au ca primă misiune de-a pune capăt crizei dintre politicieni și cetățenii Țării.

Key words: presidential elections, Romania, change.

Cuvinte cheie: alegeri prezidențiale, România, schimbare.

 

 

Read more