Virginia Popović, Ivana Janjić – Cultura (a)română din Serbia în context european, Editura Gutenberg Univers, 2015

Virginia Popović, Ivana Janjić – Cultura (a)română din Serbia în context

european, Editura Gutenberg Univers, 2015

 

 

Apărut recent, volumul Cultura (a)română din Serbia în context european, a fost realizat în cadrul Proiectului Colocviul internaţional EUROPA: Centru şi Margine – Cooperare culturală transfrontalieră, 2015, organizat de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Primăria Municipiului Arad, Centrul Municipal de Cultură Arad, Revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură”.

Nu există, cred, o introducere mai bună pentru această recenzie, decât o succintă prezentare a autoarelor.

Doamna Virginia Popović este conferenţiar universitar doctor la Departamentul de Limba şi literatura română al Facultăţii de Filosofie din Novi Sad, a publicat un număr însemnat de studii referitoare la literatura în limba română din Voivodina, fiind membru în diferite organisme ştiinţifice de specialitate, precum şi în colegii ştiinţifice şi colective de redacţie ale unor importante publicaţii.

Read more