Chromatics and its Meanings in Romanian Culture

Chromatics and its Meanings in Romanian Culture

Cromatica şi semnificaţiile ei în cultura românească

Cristina RADU-GOLEA

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

cristina.radugolea@gmail.com

Abstract

Color is an important element of aesthetics. From ancient times, man has used color, ascribing different meanings to it, but the research of color has started in the 17th century, and will undergo a special development throughout the following centuries, with the development of various industries.

Rezumat

Culoarea este un element important al esteticii. Din cele mai vechi timpuri, omul s-a folosit de culoare, i-a atribuit diverse semnificaţii, dar cercetarea culorilor începe abia în secolul al    XVII-lea şi va cunoaşte o dezvoltare deosebită în secolele următoare, odată cu dezvoltarea diferitelor ramuri ale industriei.

Key words: culture, meaning, color

Cuvinte-cheie: cultură, semnificaţie, culoare

Citeste articolul