Vasile Goldiş, President of ASTRA

Vasile Goldiş, President of ASTRA

Vasile Goldiş, preşedinte al ASTREI

Eugen GAGEA

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

 

Abstract

As a president of “ASTRA”, Goldiş worked enthusiastically and skillfully, honoring the names of his predecessors. From his initiative, in 1924, “ASTRA” organized a visit to Bucharest, to similar literary societies, with the purpose of strengthening the Romanian cultural movement, through collaboration and the union of efforts and, also, of establishing a direct contact with the folk music, art, and customs of the Romanian people living beyond the Carpathians, with the nature of those regions, thus tightening the Romanians’ spiritual unity.

Rezumat

În calitate de preşedinte al „ASTREI”, Goldiş va munci cu entuziasm şi pricepere, înscriindu-şi cu cinste numele alături de cele ale predecesorilor lui. Din iniţiativa sa, în anul 1924, „ASTRA” organizează o vizită la Bucureşti, la societăţile literare similare, cu scopul de a întări mişcarea culturală românească, prin conlucrare şi unirea eforturilor şi, de asemenea, de a stabili un contact direct cu cântecul, arta populară, obiceiurile poporului român de peste Carpaţi, cu natura din acele părţi, strângându-se astfel unitatea sufletească a românilor.

Key words: president, ASTRA, Romanian culture, spiritual unity.

Cuvinte cheie: preşedinte, ASTRA, cultura românească, unitate sufletească

Citeste articolul