COLOANA FĂRĂ SFÂRŞIT DE MIRCEA ELIADE ÎN LIMBAJUL ARTEI PERFORMATIVE

ENDLESS COLUMN BY MIRCEA ELIADE IN THE PERFORMATIF ART
LANGUAGE

LA COLONNE SANS FIN DE MIRCEA ELIADE DANS LE LANGAGE DE
LʼART PERFORMATIF

COLOANA FĂRĂ SFÂRŞIT DE MIRCEA ELIADE ÎN LIMBAJUL ARTEI
PERFORMATIVE

 

Abstract
The Colonne sans fin (Endless Column) is the second theatrical play by Mircea Eliade written in 1970. In 2009, the Cinema Teatro « Il nuovo » Italian company and Telluris Associati propose the stage version « La Collona Infinita » staged by Letteria Giuffrè Pagano within several international festivals. The lead role, Brancusi, the Romanian sculptor who renewed the modern art of the 20th century is acted by the young actor Tazio Torrini. The Italian formula of the performance represents a concentrated pseudo monologue of the original text summing up sculptor’s theories on Art and Eliade’s opinions on Brancusi’s work: a set of ideas on the condition of the artist and art, the drama of the creator searching for pure forms, the language, and finally, on the contemporary art and its relationship to the postmodern society.

Résumé
La Colonne sans fin est la deuxième pièce de théâtre de Mircea Eliade, écrite en 1970. En 2009, la compagnie italienne Cinema Teatro « Il nuovo » et Telluris Associati proposent la version scénique « La Collona Infinita », mise en scène par Letteria Giuffrè Pagano, dans le cadre de plusieurs festivals internationaux. La formule italienne du spectacle représente un pseudo-monologue concentré du texte originaire qui résume les théories du sculpteur sur l’Art et les opinions d’Eliade sur l’œuvre de Brancusi: un festin d’idées sur la condition de l’artiste et de l’art, sur la relation du créateur avec sa propre œuvre et avec le transcendant, sur le drame du créateur qui cherche les formes pures, sur le langage, finalement, de l’art contemporain et sa liaison avec la société postmoderne.

REZUMAT
Coloana fără sfârşit, a doua piesă de teatru semnată de Mircea Eliade (1970) a fost pusă în scenă de compania italiană Cinema Teatro « Il nuovo » şi Telluris Associati, în regia semnată de Letteria Giuffrè Pagano şi prezentată în cadrul mai multor festivaluri internaţionale. Formula italiană de spectacol reprezintă un pseudo-monolog concentrat al textului originar, care rezumă teoriile sculptorului despre Artă şi opiniile lui Eliade despre opera lui Brâncuşi: un festin de idei despre condiţia artistului şi a artei, despre relaţia creatorului cu propria operă şi cu transcendentul, despre drama creatorului care caută formele pure, despre limbaj, despre arta contemporană şi legătura ei cu societatea postmodernă.

Key words: Eliade, Brancusi, Coloana fără sfârşit, show, performatif Art

Mots-clés: Eliade, Brancusi, La Colonne sans fin, spectacle, art performatif

Cuvinte cheie: Eliade, Brâncuşi, Coloana fără sfârşit, spectacol, artă performativă

Read more