V. SCIENTIFIC CULTURE/CULTURE SCIENTIFIQUE/CULTURĂ ŞTIINŢIFICĂ

V. SCIENTIFIC CULTURE/CULTURE SCIENTIFIQUE/CULTURĂ ŞTIINŢIFICĂ

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Eugen GAGEA 237

Cristina SCARLAT 239

Endless column by Mircea Eliade in the performatif art language

La colonne sans fin de MirceaEeliade dans le langage de lʼart performatif

Coloana fără sfârşit de Mircea Eliade în limbajul artei performative

 

Olimpia VARGA 247

Folk creation in the romanian cultural heritage

Création folklorique dans le patrimoine culturel roumain

Creaţia folclorică în patrimoniul cultural românesc

 

Marţian IOVAN 255

The conception of Vasile Goldiş regarding the role of the culture and art

Concepţia lui Vasile Goldiş cu privire la rolul culturii şi artei

 

Mirela KOZLOVSKY 263

Stylistic and structural coincidences of the brides’s ritualic departure song with other ritualic songs

Coïncidences stylistiques et structurelles de la chanson rituelle de départ de la mariée avec d’autres chants rituels

Coincidenţe stilistice şi structurale ale cântecului ritualic de despărţire al miresei cu alte cântece ritualice

 

Petru URSULESCU 271

The first choir of the ploughmen from Șiria, the Nicolae Ștefu (Nicu Stejărel) choir, 1st september 1876 – june 1883

La premiére chorale des paysans de Șiria, la chorale de Nicolae Ștefu (Nicu Stejărel), 1 septembre 1876 – juin 1883

Primul cor al plugarilor din Șiria, corul lui Nicolae Ștefu (Nicu Stejărel), 1 septembrie 1876 – iunie 1883