Colocviul Internațional “Europa: centru și margine. Cooperare culturală transfrontalieră”, Arad, Ediția a VI-a, 19-20 octombrie 2017

Colocviul Internațional “Europa: centru și margine. Cooperare culturală transfrontalieră”,

Arad, Ediția a VI-a, 19-20 octombrie 2017

Academia Română-Filiala Timișoara

ZIUA CULTURII NAȚIONALE 17 IANUARIE 2017

Prezentarea Universitații de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad la licee din Serbia 29 noiembrie 2016

Colocviu Internațional Europa Centru și Margine Cooperare Culturală Transfrontalieră Ediția a V-a a 27-28 octombrie 2016

Ediția a X-a a Festivalului Internațional de folclor al românilor din Balcani. Golubac Voivodina Serbia, 16 iulie 2016. Lansarea revistei LOGOS editata de Societatea de Limba Română din Voivodina Serbia și Universtitatea de Vest ”Vasile Goldis” din Arad Romania

Arad, 20 mai 2016. Zilele Academice Arădene ediția XXVI Aula Magna Universitaria – Campus Universitar ”Vasile Goldis” Arad.

Comunicări Științifice: Identitate, securitate, comunicare lingvistică și culturală în noul context european. Au prezentat lucrări profesori de la universități din Romania, Ungaria, Serbia, Republica Moldova și Rusia.

 

14 aprilie 2016 Casa Universitarilor și Studenților, UVVG Arad: Dezbatere literară despre editarea operei lui Ioan Slavici și Centrul de Cercetare al Literaturii Argheziene, din cadrul Universități de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, Coordonatori: Acad. Eugen Simeon și Prof. univ. dr. Aurel Ardelean Președintele Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad.

13 aprilie 2016 Novi Sad, Serbia: Lansarea revistei Studii de Știință și Cultură vol XII nr. 1 martie 2016 la Salonul Internațional de Carte de la Novi Sad

Colocviul International EUROPA: Centru si margine, Cooperare culturala transfrontaliera, Editia a IV – a 22-23 octombrie 2015, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad, Aula Stefan Cicio Pop

Acad. prof. univ. dr. Thede KAHL, Universitatea Jena, Germania, la primirea titlului de Doctor Honoris  Causa al Universitatii de Vest “Vasile Goldis” din Arad si participarea   la lucrarile Colocviului international EUROPA: Centru si margine,Cooperare culturala transfrontaliera,Efitia  a IV – a, din 22-23 octimbrie 2015, Arad,Romania.

Simpozionul Științific Internațional Memorialul Radu Flora, editia a XXIV-a din 5 septembrie 2015, de la Zdrenianin, Serbia. Delegația UVVG: Prof. Vasile Man și Lect. Virgiliu Jireghie

Lucian Marina Președintele Societății de Limba Română din Voivodina, Serbia

Dusko Janjic Primarul Orașului Zdrenianin, Serbia

Arad, 14-17 mai 2015: ZILELE ACADEMICE ARĂDENE – 25 de ani de la infiintarea Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad

Arad, 8 mai 2015: prof.univ.dr. Alexandru Cistelecan, la întâlnirea literară cu redactorii revistelor literare.

Participarea Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad la Salonul Internațional de Carte de la Novi Sad, Serbia din 21 aprilie 2015

Institutul de Cultura din Voivodina

Consiliul de Coordonare al Societatii de limba,literatura si cultura

Consiliul executiv, Novi Sad

Cu ocazia a 40 de ani de la infiintarea Consiliului de Coordonare (1974- 2014)

acorda

DIPLOMA. DE. MULTUMIRE

Domnului VASILE. MAN, Arad

pentru colaborare si sustinere.

Secretarul Societatii de limba,literatura si cultura din Novi Sad

Irina Papuga. Presedintele Consiliului

de Coordonare si Presedintele Societatii

de limba romana din Voivodina

Lucian Marina

Deschiderea anului universitar 2014 – 2015 la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Universitatea din Novi Sad, Serbia, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Limba şi Literatura Română, Conferinta internaţională: Comunicare, Cultură, Craeţie: Noi paradigme culturale, 04 octombrie 2014


Delegaţia Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” la Conferinţa internaţională Comunicare, Cultură, Craeţie: Noi paradigme culturale


Expoziţie de carte – domeniul filologie

3 iulie 2014 – Delegatia Facultatii de Filosofie, Departamentul de Limba si Literatura Romana, Universitatea Novi Sad, Serbia – in vizita la Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad, revista “Studii de Stiinta si Cultura”:
– Intalnirea cu doamna Rector, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci;
– Sedinta de redactie.

Conferinta Internaţională “Zilele Academice Arădene”, Ediţia XXIV-a, Arad, 14-17 mai 2014

Colocviul național al revistelor de cultura, Arad, 29 Martie 2014

Salonul international de carte, Novi Sad, Serbia, 28 februarie 2014

Colocviul International EUROPA: centru si margine, editia a II-a

25-25 octombrie 2013, Arad, Romania

Lansarea revistei “Studii de Știință și Cultură” la Universitatea din Szeged, Ungaria (2 decembrie 2010)

Prezentarea revistei “Studii de Știință și Cultură” la Universitatea din Novi-Sad, Serbia (11 ianuarie 2011)

Romania, “Vasile Goldis” Western University of Arad, The Academic Days of Arad, The XXII-nd Edition, 18-20 May 2012

Romania,  Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad, Zilele Academice Aradene, Editia XXII-a, 18-20 mai 2012

COLOCVIU INTERNATIONAL: TRADUCERI SI TRADUCTOLOGIE

Aspecte din timpul lucrarilor.

Delegatia franceza, de la Universite d’Aix-Marseille AMU, Franta a fost formata din prof. univ. dr. Gilles Bardy, prof.univ.dr. Louis Begioni, prof. univ. dr. Romana Timoc Bardy, prof. univ. dr. Sophie Saffi, prof. univ. dr. Stefan Gencarau.

De la Universitatea Rostock din Germania a participat prof. univ. dr. Rudolf Windisch;

De la Universitatea Banska Bystrica din Slovacia: prof. univ. dr. Maria Pomffzova si prof univ. dr. I. Kontrikova de la “Matej Bel” University of Slovakia

Cu acest prilej a avut loc o sedinta a colegiului de redactie condusa de prof. Vasile Man, director executiv,  Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad

Delegatia universitara franceza primita de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator, presedintele Universitatii de Vest “Vasile Goldis” din Arad si prof. univ. dr. Coralia Cotoraci rector al Universitatii de Vest “Vasile Goldis” din Arad

1frgr

2frgr

Mulţumim revistei Studii de Ştiinţă şi Cultură / Studies of Science and Culture, a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, pentru că a găzduit, în numărul 3/2011, mai multe articole ale unor membri titulari  sau asociaţi ai Centrului de Studii Romanice din cadrul Universităţii Aix-Marseille (CAER EA 854 Aix-Marseille Univ.).
CAER este compus din membri italişti, hispanişti, hispano-americanişti, lusişti şi românişti. Cercetările CAER acouperă studiile romanice, literatura, artele, civilizaţia şi lingvistica, prin îmbinarea metodelor. CAER comportă 5 axe : 1. Călătorii, 2. Practici de scriere, 3. Plurilingvism, 4. Discurs şi practici artistici şi sociale, 5. Roman poliţist. Vă invităm să consultaţi site-ul nostru pentru a vă informa asupra lucrărilor şi activităţilor noastre : http://gsite.univ-provence.fr/gsite/document.php?pagendx=3388&project=etudes-romanes
Prezenta colaborare editorială concretizează excelentele relaţii de încrederea şi schimburile ştiiţintice pe care le întreţin cercetătorii din Aix-en-Provence cu cei de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.  Ea ilustrează, de asemenea, deschiderea internaţională a revistei din Arad.

Nous remercions la revue Studii de Ştiinţă şi Cultură / Studies of Science and Culture de l’Université “Vasile Goldis” d’Arad, d’accueillir dans le numéro 3/2011 plusieurs articles des membres titulaires ou associés du Centre Aixois d’Études Romanes de l’Université d’Aix-Marseille (CAER EA 854 Aix-Marseille Univ.).
Le CAER se compose de membres italianistes, hispanistes, hispano-américanistes, lusistes et roumanistes. Les recherches du CAER ont vocation à couvrir les études romanes, littérature, arts, civilisation et linguistique, par croisement des méthodes. Le CAER comporte 5 axes : 1.Voyages, 2.Pratiques d’écriture, 3.Plurilinguisme, 4.Discours et pratiques artistiques et sociaux, 5.Roman policier.
Nous vous invitons à consulter notre site pour vous informer sur nos travaux et nos activités : http://gsite.univ-provence.fr/gsite/document.php?pagendx=3388&project=etudes-romanes
La présente collaboration éditoriale concrétise les excellentes relations de confiance et d’échanges scientifiques qu’entretiennent les chercheurs d’Aix-en-Provence et d’Arad.  Elle illustre également l’ouverture à l’international de la revue d’Arad.

Ştefan Gencărău şi  Sophie Saffi


Colocviu international  “EUROPA: centru si margine”

aradon europa_afis

Revista “Europa” revista de stiinta si arta in tranzitie, anul 3/2 2010, Novisad, Serbia, p 138.

Img1 Img2 Img3

Revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, prezentată la cea de a XI-a ediție a întâlnirilor științifice internaționale dedicate lui Benjamin Fundoianu/Fondane (15-18 august 2011, localitatea Annot, Franta) –  www.benjaminfondane.com

1findane

Prof. univ. dr. Ion Pop (Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca) si
lector univ. dr. SperanŃa Milancovici ( Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din
Arad)

2fondane

Prof. univ. dr. Till R. Kuhnle, vicepresedintele Société d’Etudes
Benjamin Fondane

3fondane

Prof. univ. dr. Monique Jutrin, presedinte al Société d’Etudes Benjamin
Fondane si membru în Consiliul Stiintific al revistei „Studii de Stiintă si
Cultură” (prima din stânga)

Prezentarea revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură” la Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti (21 octombrie 2010)

Afis_Meridianele_lb_rom 1muzeu

Prof. univ. dr. Lucian Chişu, directorul Muzeului Naţional al Literaturii Române

2muzeu

Prof. Vasile Man, redactor şef al revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură”

Lansarea Revistei “Studii de Stiinta si Cultura” la Universitatea dein Novisad, Facultatea de Filozofie, Departamentul de Romanistica, Serbia (14.01.2011)

Img4

Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad – Lansarea Revistei “Europa” din Novisad de catre scriitorul Pavel Gataiantu, redactorul sef, in prezenta prof.univ.dr Aurel Ardelean, rectorul  Universitatii de Vest “Vasile Goldis” din Arad (Arad, 09.04.2010)

Img5

Schimb de reviste cu Universitatea Aix-en-Provence, Franta

Acord

C.E.E.O.L.

Suntem foarte bucurosi sa colaboram cu revista “Studii de Stiinta si Cultura” a Universitatii de Vest “Vasile Goldis  “. Colaborarea noastra, inceputa in anul 2008 s-a dovedit a fi deosebit de fructuoasa, si ne bucuram sa putem oferi comunitatii academice din toata lumea, rezultatul muncii de cercetare a profesorilor si studentilor de la universitatea aradeana. Articolele din Revista de Stiinta si Cultura se bucura de un interes din ce in ce mai mare, numarul cititorilor acestora crescand de 4 ori de la inceputul colaborarii noastre. Uram redactiei si colaboratorilor Revistei de Studii de Stiinta si Cultura mult succes in continuare!

Cosmina Berta
Area manager Romania, Moldova si Tarile Baltice
Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Frankfurt am Main, Germania

Lansarea Revistei “Studii de Stiinta si Cultura” la Universitatea din Szeged, Ungaria – decembrie 2010

Img1 Img2

English version

“Europa”, journal of science and art in transition, year 3/2 2010, Novisad, Serbia, p 138.

Img1 Img2 Img3 Img4

Journal exchange with Aix-en-Provence University, France
Agreement

C.E.E.O.L.
We are glad to collaborate with the “Studii de Stiinta si Cultura” journal of the “Vasile Goldis” Western University. Our collaboration, which started in 2008, proved to be particularly fruitful, and we are glad to be able to provide the outcome of the work of the Arad university’s students and professors to the academic community in the entire world. The articles in Journal of Science of Culture enjoy a growing interest, as the number of its readers has increased 4 times since the beginning of our collaboration. We wish the editing board and the collaborators of Studii de Stiinta si Cultura Journal a great deal of success in their future enterprises!

Cosmina Berta
Area manager Romania, Moldova si Tarile Baltice
Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Frankfurt am Main, Germania