COMUNICAREA ÎN CADRUL UNUI GRUP

THE COMMUNICATION WITHIN SOME GROUP

DIE KOMMUNIKATION INNERHALB EINER GRUPPE

COMUNICAREA ÎN CADRUL UNUI GRUP

 

Abstract
In this paper we adress the role of communication within some group, we show that, without good communication, some group can be set up with great difficulty and can not have long to live. We refer, mainly, to institutional groups, companies, where the relationships, between the leader and other group members and between group members is very important and should be analyzed to be improved during the life of the group. In this relationship, confidence has an important role which would be achieved through communication and facts.

Zusammenfassung
In dem vorliegenden Artikel werden wir uns auf die Rolle der Kommunikation innerhalb einer Gruppe beziehen.. Wir werden die institutionellen Gruppen in Unternehmen näher betrachten, in denen die Beziehungen zwischen dem Leiter und den anderen Mitgliedern der Gruppe, sowie zwischen den Mitgliedern der Gruppe untereinander sehr wichtig sind. Deshalb muss man diese Beziehungen regelmäßig analysieren, mit dem Zweck, die Kommunikation zu verbessern. Dabei ist das gegenseitige Vertrauen sehr wichtig, das man sowohl durch Kommunikation, als auch durch die tägliche Tätigkeit realisieren kann.

Rezumat
În lucrarea de faţă vom aborda rolul comunicării în interiorul unui grup; vom arăta că, fără o bună comunicare un grup i-a fiinţă cu foarte mare dificultate şi nu va avea o lungă durată de existenţă. Ne vom referi cu precădere la grupurile instituţionale, la companii, unde relaţia dintre conducător şi ceilalţi membri ai grupului, precum şi dintre membri grupului este foarte importantă şi trebuie analizată, pentru a fi îmbunătăţită pe parcursul vieţii grupului. În această relaţie un rol mare o are şi încrederea, care se poate realiza prin comunicare şi prin fapte reale.

Keywords: communication, language, group, manager, economy, development.

Schlüsselwörter: Kommunikation, Sprache, Gruppe, Manager, Wirtschaft, Entwicklung.

Cuvinte cheie: Comunicare, limbaj, grup, manager, economie, dezvoltare.

Read more