IDENTITATE, LIMBA SI CULTURA TRADITIONALA LA SVABII SATMARENI – REZULTATELE UNEI CERCETARI DE TEREN

IDENTITY, LANGUAGE AND TRADITIONAL CULTURE AMONG THE
SATHMAR SWABIANS – RESULTS OF A FILEDWORK

IDENTITATE, LIMBĂ ȘI CULTURĂ TRADIȚIONALĂ LA ȘVABII
SĂTMĂRENI – REZULTATELE UNEI CERCETĂRI DE TEREN

 

Abstract
The present article is centered on some aspects connected to the identity (sometimes diffuse) of the şvabi from Satu Mare. The study is an anthropologic one relating to, concerning the method of research, interdisciplinarity. The used sources are, usually, field researches made in the şvabi villages from the area of Carei (German Großkarol, Hungarian Nagykároly), completed/confronted with edited sources of speciality or press.

Rezumat
Prezentul articol se centrează asupra unor aspecte legate de identitatea (uneori difuză) a şvabilor sătmăreni. Studiul este unul antropologic făcându-se apel, în ceea ce priveşte metoda de cercetare, la interdisciplinaritate. Sursele utilizate sunt, de regulă, cercetări de teren realizate în satele şvăbeşti din zona Careului (germ. Großkarol, magh. Nagykároly), completate / confruntate cu surse edite precum lucrări de specialitate sau presă.

Keywords: Satu Mare, research, Carei, anthropologic study.

Cuvinte cheie: Satu Mare, cercetare, Carei, studiu antropologic.

Read more