DUNĂREA ŞI IMPORTANŢA EI PENTRU ROMANITATEA BALCANICĂ

THE DANUBE AND HER IMPORTANCE FOR THE ROMANCE
POPULATION OF THE BALKANS

DIE DONAU UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DIE BALKANROMANIA

DUNĂREA ŞI IMPORTANŢA EI PENTRU ROMANITATEA BALCANICĂ

 

Abstract
This report comprises all the papers and articles presented at the 12th conference for the Balkan romance population with the theme “The Danube: the Balkan romance population around the river”, which took place in 5-7 May 2016 at the Institute for Southeast European Researches from Regensburg. The Conference was organised by the Association of the Balkan Romance Population in collaboration with the University from Regensburg.

Zusammenfassung
Der Bericht fasst Vorträge und Diskussionsbeiträge des 12. Balkanromanistentages zum Thema „Donau: Balkanromania im Fluss“ zusammen, der vom 5. bis 7. Mai 2016 am Institut für Ost- und Südosteuropaforschung in Regensburg stattfand. Die Tagung wurde vom Balkanromanistenverband in Zusammenarbeit mit der Universität Regensburg organisiert.

Rezumat
Acest raport cuprinde lucrările şi articolele prezentate la a XII-a conferinţă pentru romanitatea balcanică cu tema „Dunărea: romanitatea balcanică în jurul fluviului“, carea avut loc între 5-7 mai 2016 la Institutul pentru Cercetări Sudesteuropene din Regensburg. Conferinţa a fost organizată de Asociaţia Romanităţii Balcanice în colaborare cu Universitatea din Regensburg.

Keywords: conference report, Romanistics, Balkan Romania, the Danube.

Schlüsselwörter: Tagungsbericht; Rumänistik; Balkanromania; Donau.

Cuvinte cheie: raport al conferinţei, românistică, România balcanică, Dunărea.

Read more