II. GERMAN CULTURE AND LANGUAGE-ROMANIAN CULTURE/CULTURE ET LANGUE ALLEMANDE-CULTURE ROUMAINE/CULTURĂ ŞI LIMBĂ GERMANĂ-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

II. GERMAN CULTURE AND LANGUAGE-ROMANIAN CULTURE/CULTURE ET LANGUE ALLEMANDE-CULTURE ROUMAINE/CULTURĂ ŞI LIMBĂ GERMANĂ-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Rodica BIRIŞ 87

 

Carola Heinrich , Thede Kahl 89

The Danube and her importance for the Romance population of the Balkans

Die Donau und ihre Bedeutung für die Balkanromania

Dunărea şi importanţa ei pentru romanitatea balcanică

 

Răzan ROSU 93

Identity, traditional language and culture in the şvabi from Satu Mare – the results of a field research

Identitate, limbă şi cultură tradiţională la şvabii sătmăreni – rezultatele unei cercetări de teren

 

Rodica Teodora BIRIS 105

The communication within some group

Die kommunikation innerhalb einer gruppe

Comunicarea în cadrul unui grup

 

Doris SAVA 111

The Romanian bilingual phraseography with German and the equivalence assessment praxis

Die Rumänische bilinguale phraseographie mit Deutsch und die praxis der äquivalenzerfassung

Frazeografia bilingvă germană din România şi practica expunerii echivalentelor

 

Maria-Marcela IVAN 123

Multi- and intercultural aspects in Andreas Birkner’s fiction

Multi- und interkulturelle aspekte in der prosa Andreas Birkners

Aspecte multi- şi interculturale în proza lui Andreas Birkner

 

Maria-Miruna CIOCOI-POP 135

The Imaginary in Jeffrey Eugenides’ work

Das Imaginäre bei Jeffrey Eugenides

Imaginarul la Jeffrey Eugenides