Comunitatea Românească Din Voivodina

COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ DIN VOIVODINA

 

Rezumat
După cea de-a doua Conflagraţie care a marcat destinul omenirii, populaţia românească de la Sud de Dunăre şi-a căutat mereu identitatea naţională prin nenumărate mijloace, mai ales cele spirituale şi culturale, această identitate devenind o prioritate de prim rang. Reprezintă, astfel, un efort permanent de păstrare a limbii materne, a tradiţiilor şi obiceiurilor, a credinţelor şi valorilor pe care le afirmă identitatea în această zonă de conglomerate etnice. Această populaţie care persistă, „care stăruie”, sunt românii din Voivodina.
Începând cu perioada postbelică şi până astăzi, cultura şi spiritualitatea românilor de aici se fac remarcate în sânul diverselor asociaţii ale acestora. Scopul acestor asociaţii era să evidenţieze şi să cultive tradiţia istorică şi culturală a românilor ce trăiesc pe aceste meleaguri, să le apere identitatea naţională şi valorile autentice, limba, obiceiurile şi folclorul.
Această comunitate românilor din Voivodina se manifestă plenar pe toate palierele vieţii spirituale şi culturale şi se afirmă şi datorită muncii depuse cu abnegaţie.

Cuvinte cheie:comunitate, istorie, cultură, societate, religie

Read more