Comunităţi culturale polimorfe. aspecte privind cultura haitiană

POLYMORPH CULTURAL COMMUNITIES. FACTS ABOUT HAITIAN
CULTURE

COMUNITĂŢI CULTURALE POLIMORFE. ASPECTE PRIVIND CULTURA HAITIANĂ

 

Abstract
The Haitian culture abounds in unexpected and constantly active resources, impressing through the vibrant color, free spirit, vital energy and syncretism. Beyond the alarming political, economic and social aspects, the former French colony is overflowing with potentialities that are insufficiently explored and capitalized. Even with the economy in a free fall, it still manages to nourish a considerable intellectual mass, writers and people of culture, artists and performers of a caliber that has them at the highest level in international ideational competitions. These are people whose forces have been certified and still are, up to this day, by the selective French culture, under whose auspices Haiti has remained to this day, centuries past since the slave revolution that forged the world’s first free black republic.
This study presents itself as a mini-cultural guide that wishes to justify the understanding of the sociocultural values of the former Saint-Domingue colony, this “small singular country, which even the dogs would leave, if they could.” (FLEURIMOND, 2015 18)

REZUMAT
Cultura haitiană oferă resurse neaşteptate şi mereu active, impresionând prin culoare şi spirit liber, prin energie vitală şi sincretism. Dincolo de aspectele politice, economice şi sociale alarmante, fosta colonie franceză debordează de potenţialităţi neexplorate şi neexploatate corespunzător, reuşind totuşi, într-o cădere liberă a economiei, să hrănească o intelectualitate solidă, scriitori şi oameni de cultură, artişti şi creatori de teatru de o calitate care îi aşează pe paliere egale în competiţii ideatice internaţionale şi ale căror forţe au fost şi sunt atestate de selectiva cultură franceză, sub ale cărei auspicii Haiti a rămas şi astăzi, la secole de la revoluţia sclavilor care au făutit prima republică neagră liberă a lumii.
Studiul de faţă se doreşte un mini-ghid cultural care să justifice înţelegerea valorilor socio-culturale ale fostei colonii Saint-Domingue, această „mică ţară singulară, pe care până şi câinii, dacă ar putea, ar părăsi-o.” (FLEURIMOND, 2015, 18)

Key words: Haiti, creation, social values, cultural landscape

Cuvinte cheie: Haiti, creaţie, valori sociale, peisaj cultural

Read more