V. SCIENTIFIC CULTURE/CULTURE SCIENTIFIQUE/CULTURĂ ŞTIINŢIFICĂ

V. SCIENTIFIC CULTURE/CULTURE SCIENTIFIQUE/CULTURĂ ŞTIINŢIFICĂ

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Eugen GAGEA 125

Speranţa Sofia MILANCOVICI 127

Polymorph cultural communities. Facts about haitian culture

Comunităţi culturale polimorfe. Aspecte privind cultura haitiană

 

Gabriela VASILESCU 133

Forms of confessing trauma: the Nyiszli Miklos’s diary, the Kathe Kollwitz’s sculpture and Edvard Munch’s cry

Des formes pour avouer le trauma: le livre journal de Nyiszli Miklos, la sculpture de Kathe Kollwitz et le cri d’Edvard Munch

Forme de mărturisire ale traumei: cartea jurnal a lui Nyiszli Miklos, sculptura Kathei Kollwitz şi strigătul lui Edvard Munch

 

Eugen GAGEA 143

The internationalisation of the superior teaching through culture

Internaţionalizarea învăţământului superior prin cultură

 

Mirela KOZLOVSKY 147

The convergence of poetical and musical organisation principles in the structure of the actual songs of lippovan russians from Dobruja

La convergence des principles d’organisation poétique et musicale dans la composition des chansons réelle des russes lipovènes de Dobroudja

Convergenţa principiilor de organizare poetică şi muzicală în alcătuirea cântecelor propriu-zise ale ruşilor lipoveni din Dobrogea

 

Maria Alexandra PANTEA 157

Nicolae Iorga – supporter of Vasile Goldiş and contributor to the newspaper the Romanian in Arad (1911-1918)

Nicolae Iorga – partisan de Vasile Goldiş et collaborateur du journal Le Roumain à Arad (1911-1918)

Nicolae Iorga – susţinător al lui Vasile Goldiş şi colaborator al ziarului Românul din Arad (1911-1918)

 

Flaviu Doru NEAGA, Andrada-Ioana MOCAN 163

Scientific and cultural methods of the touristic product

Metode ştiinţifice şi culturale ale produsului turistic