Procesul de traducere, abordat din punct de vedere lingvistic, textual, pragmatic, şi cultural

THE TRANSLATION PROCESS APPROACHED FROM A LINGUISTIC,
TEXTUAL, PRAGMATIC AND CULTURAL POINT OF VIEW

PROCESUL DE TRADUCERE, ABORDAT DIN PUNCT DE VEDERE
LINGVISTIC, TEXTUAL, PRAGMATIC, ŞI CULTURAL

 

Abstract
The purpose of this article is to diagnose and describe the translation problems that the translators and interprets face today. The strategies of translation used in Romania are nowadays very accurate and the ones who apply them manage to perform their activity successfully, but the ones who are still not aware of the problems which may arise from it, need to study the matter more, thing which inspired the theme of this article.
We wish to find out which are the problems in the translation process, elaborate a classification of these difficulties and bring about viable solutions fated to bring a positive change in the translations domain.

REZUMAT
Scopul acestui articol este de a diagnostica şi descrie problemele de traducere pe care traducătorii şi interpreţii le întâmpină astăzi. Strategiile de traducere folosite în România în zilele noastre sunt meticuloase iar cei care le aplică, reuşesc să întreprindă o activitate de succes, dar cei care încă nu sunt conştienţi de problemele care pot evolua, trebuie să studieze mai mult această chestiune, lucru care a şi inspirat tema acestui articol. Dorim să aflăm care sunt problemele procesului de traducere, să elaborăm o clasificare a acestor dificultăţi şi să aducem soluţii viabile menite să aducă o schimbare pozitivă în domeniul traducerilor.

Key words: translation process, difficulties in translating, linguistic, textual, pragmatic, cultural

Cuvinte cheie: proces de traducere, dificultăți în traducere, lingvistic, textual, pragmatic, cultural

Read more