CULTURA – GENERATOR AL SCHIMBĂRILOR POZITIVE

CULTURA – GENERATOR AL SCHIMBĂRILOR POZITIVE

 

Mult stimată doamnă rector prof. univ. dr. Coralia Cotoraci,
Mult stimate domnule Profesor Vasile Man,
Stimaţi membrii ai prezidiului,
Înalte feţe bisericeşti,
Doamnelor şi domnilor,
Dragi studenţi,
Onorată asistenţă,

Am deosebita plăcere şi onoare să vă salut în numele Comitetului de conducere al Societăţii de Limba Română din Voivodina – Republica Serbia, instituţie cultural-ştiinţifică românească cu o tradiţie de mai mult de jumătate de secol de nobilă activitate la cultivarea şi păstrarea limbii şi culturii române în Serbia. Astfel se face că, nu întâmplător deseori veţi auzi că această asociaţie acţionează de parcă ar fi o micro Academie de Ştiinţe şi Arte a Românilor din Serbia.

Read more