I. Valori culturale arădene și universale

I. Valori culturale arădene și universale

 

Nicolae PELLEGRINI, Lilla PELLEGRINI 41

Despre condiția marginalității

Virginia POPOVIĆ 45

ACTIVITATEA PUBLICISTICĂ ŞI EDITORIALĂ ÎN BANATUL SÂRBESC LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX

Brânduşa JUICĂ 55

The coordinates of the cultural context in which the Romanian literature in Vojvodina appeared

Coordonate ale contextului cultural în care a apărut literatura în limba română din Voivodina

Viviana MILIVOIEVICI 69

COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ DIN VOIVODINA

Kristina PLANJANIN-SIMIĆ, Eudjen CINC, Jasmina STOLIC 81

Funcţia inițială a numărătorilor şi diferite moduri de numărare

Maria-Marcela IVAN 99

THE IMAGE OF THE OTHER IN THE PROSE OF ANDREAS BIRKNER.

DAS BILD DES ANDEREN IN DER PROSA VON ANDREAS BIRKNER.

IMAGINEA CELUILALT ÎN PROZA LUI ANDREAS BIRKNER

Doris SAVA 129

LINGUISTIC RESOURCES FOR THE LEXICOGRAPHICAL DESCRIPTION OF PHRASEOLOGICAL UNITS. APPLICATION MODEL ON THE GERMAN BILINGUAL PHRASEOGRAPHY OF ROMANIA

LINGUISTISCHE ZUGÄNGE ZUR PHRASEOGRAFISCHEN BESCHREIBUNGSPRAXIS. EINSATZMÖGLICHKEITEN FÜR DIE RUMÄNISCHE BILINGUALE PHRASEOGRAFIE MIT DEUTSCH

RESURSE LINGVISTICE PENTRU DESCRIEREA LEXICOGRAFICĂ A UNITĂŢILOR FRAZEOLOGICE. MODEL DE APLICARE PE FRAZEOGRAFIA BILINGVA GERMANA DIN ROMANIA

Rodica Teodora BIRIŞ 143

The Business Language. Die Rede die in den Geschäften verwendet wird. Limbajul utilizat în afaceri

Petra BAČUVČÍKOVÁ 151

Eine reguläre Dosis von Prominenten. Ein Einblick in die Einstellug der Öffentlichkeit zu den Talkshows der tschechischen Fernsehsender

O doză importantă de celebrităţi. O viziune asupra părerii publicului despre talkshow-urile televiziunii cehe.

A Regular Dose of Celebrities. An Insight into the Attitude of the Public to the talkshows of the Czech Television Channels

Alexandra Denisa IGNA 165

MARTIN OPITZ – SINGER OF THE ROMANIAN TERRITORY

MARTIN OPITZ – SÄNGER DES RUMÄNISCHEN GEBIETES

MARTIN OPITZ – CÂNTĂREŢ AL PLAIURILOR ROMÂNEŞTI

Eudochia VOLONTIR-SEVCIUC 173

La présence et le rôle des écrivains roumains de langue française. Prezenţa şi rolul scriitorilor români de limbă franceză

Mirel ANGHEL 183

EUROPEAN AND ROMANIAN SUPERSTITIONS. SUPERSTIŢII ROMÂNEŞTI ŞI EUROPENE

Remina SIMA 191

THE REPRESENTATION OF THE CONCEPT SPACE/PLACE/LANDSCAPE IN THE ROMANIAN MODERN NOVEL

REPREZENTAREA CONCEPTULUI DE SPAŢIU/LOC/PEISAJ ÎN ROMANUL ROMÂNESC MODERN

Mădălina Cerasela IACOB 197

THE ROMANIAN TEACHING BETWEEN TRADITIONAL AND MODERN.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI MODERN

Vasile MAN 205

MIRCEA MICU THE POET FROM ARAD. POETUL ARĂDEAN MIRCEA MICU

Dumitru MIHĂILESCU 209

Eminescu şi Slavici – o prietenie literară