CUPRINS

CONTENTS / SOMMAIRE / CUPRINS

I. ROMANCE CULTURES-ROMANIAN CULTURE/CULTURES ROMANES-CULTURE ROUMAINE/CULTURI ROMANICE-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

Sophie SAFFI

Viviana MILIVOIEVICI

Eudochia VOLONTIR-SEVCIUC 9

The presence and the role of the romanian writers of french expression. Matei Visniec’s opera, writer, historian and philosopher, dramatist and poet

La présence et le rôle des écrivains roumains d’expression française. L’oeuvre de Matei Visniec, écrivain, historien et philosophe, dramaturge et poète

Prezenţa şi rolul scriitorilor români de expresie franceză. Opera lui Matei Visniec, scriitor, istoric şi filozof, dramaturg şi poet

Viviana MILIVOIEVICI 15

The professor Eugen Todoran, founder of philological school and academic library

Le professeur Eugen Todoran, fondateur d’école de philologie et de bibliothèque de l’université

Profesorul Eugen Todoran, întemeietor de şcoală filologică şi bibliotecă universitară*

Graţiela BENGA 27 Victor Vlad Delamarina – between literary language and dialect Victor Vlad Delamarina – entre la langue littéraire et le dialecte Victor Vlad Delamarina – între limba literară și dialect

Lavinia IENCEANU 35

Homo Minimus. Diminutives and all-purpose words as habitually used by emigrating romanian hispanophones

Homo Minimus. Des diminutifs et des mots-valises dans les habitudes d’expression des jeunes hispanophones roumains dans des contextes d’immigration

Homo Minimus. Diminutivos y comodines en los hábitos expresivos de estudiantes hispanófonos rumanos en contextos de inmigración

Homo Minimus. Diminutive şi cuvinte-valiză în deprinderile de exprimare ale elevilor hispanofoni români în contexte de imigraţie

Mihaela MOCANU 51

Romanian multilingual dictionaries. A comparative approach

Les dictionnaires multilingues roumaines. Une étude comparative

Dicţionarele multilingve româneşti. O analiză comparativă

Read more