Leo Loveday and Emilia Parpală (editors), Ways of Being in Literary and Cultural Spaces, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne

Leo Loveday and Emilia Parpală (editors), Ways of Being in Literary and Cultural Spaces, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2016, 234 pages Leo Loveday and Emilia Parpală (editori), Moduri de a fi în spaţiile literare şi culturale, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2016, 234 pagini Alina ŢENESCU University of Craiova, Faculty of Letters […]

Read More

Nataşa Alina Culea, (2016), Lupii trecutului. Sofia, Editura Librex Publishing

Nataşa Alina Culea, (2016), Lupii trecutului. Sofia, Editura Librex Publishing Nadina Maria SZAKACS Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Arad „Lupii trecutului. Sofia” este un roman al scriitoarei contemporane Nataşa Alina Culea şi se încadrează în categoria cărţilor a căror lectură îţi trezesc reflecţii. Povestea Sofiei şi a lui Fabian este intrigantă şi provoacă cititorul la interpretări […]

Read More

Sanda-Maria Ardeleanu, Ioana-Crina Coroi (coord.), Cent ans de Saussure (1916-2016), Casa Editorială Demiurg

Sanda-Maria Ardeleanu, Ioana-Crina Coroi (coord.), Cent ans de Saussure (1916-2016), Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2016 (196 p., colecţia Lingua, nr. 50) Dorel FÎNARU Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava dorelfinaru@yahoo.com În prestigioasa colecţie Lingua a Casei Editoriale Demiurg din Iaşi a apărut un volum de studii consacrate lui Ferdinand de Saussure, părintele lingvisticii moderne şi […]

Read More

Ioan Baba, Banatul în memoria clipei, Panciova: Editura Libertatea

Ioan Baba, Banatul în memoria clipei, Panciova: Editura Libertatea, 2017, 400 p. Virginia POPOVIČ, Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie popovic.virdjinija@ff.uns.ac.rs Scriitorii din Voivodina, aparţinând unei literaturi tinere, în formare, de-a lungul anilor, traversând diverse orizonturi de evoluţie, au simţit nevoia unor evaluări de ansamblu, periodice, tocmai pentru a-şi putea conştientiza şi defini cât […]

Read More

Ştefan GENCĂRĂU, Vasile MAN (editori) Tudor Arghezi. Din duhul pământului, Din manuscrisele Centrului de Cercetare a Literaturii Argheziene CIRRMI, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris „Vasile Goldiş” University Press, Arad

Ştefan GENCĂRĂU, Vasile MAN (editori) Tudor Arghezi. Din duhul pământului, Din manuscrisele Centrului de Cercetare a Literaturii Argheziene CIRRMI, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2012, 144 p. Viviana MILIVOIEVICI Academia Română – Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” viviana.poclid@yahoo.com „Nu-ţi voi lăsa drept bunuri, după moarte, Decât […]

Read More

UN ROMAN CONSACRAT LUI OVIDIUS ÎN ANUL BIMILENIULUI TRECERII SALE ÎN NEMURIRE, CONSTANŢA, EDITURA „EX PONTO”

UN ROMAN CONSACRAT LUI OVIDIUS ÎN ANUL BIMILENIULUI TRECERII SALE ÎN NEMURIRE, CONSTANŢA, EDITURA „EX PONTO”, 2017 Olimpia VARGA Universitatea „Ovidius” din Constanţa olimpia_varga@yahoo.com Publius Ovidius Naso, marele poet latin exilat la Tomis a devenit, de-a lungul timpului, în spaţiul literar românesc, un veritabil personaj literar, protagonist a numeroase piese de teatru, poeme dramatice, evocări lirice, […]

Read More

EUGEN TODORAN SCRIERI I. Studii şi articole (1937-1956) Ediţie critică, text stabilit, studiu introductiv, tabel cronologic, notă asupra ediţiei şi bibliografie de Viviana Milivoievici Prefaţă de Crişu Dascălu Timişoara, Editura David Press Print

EUGEN TODORAN SCRIERI I. Studii şi articole (1937-1956) Ediţie critică, text stabilit, studiu introductiv, tabel cronologic, notă asupra ediţiei şi bibliografie de Viviana Milivoievici Prefaţă de Crişu Dascălu Timişoara, Editura David Press Print, 2016, 334 p. Vasile MAN Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Apărut în seria Ediţii critice, colecţia Studii şi cercetări umaniste, […]

Read More

VASILE GOLDIŞ – EUROPEAN THINKER AND POLITICIAN

VASILE GOLDIŞ – EUROPEAN THINKER AND POLITICIAN VASILE GOLDIŞ – GÂNDITOR ŞI OM POLITIC EUROPEAN Stelean-Ioan BOIA Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad Abstract Vasile Goldiş (1862-1934) was a Romanian politician of European scale, who, through his theoretical contributions, exercised a positive influence over the ideas movement in the XIX-XX centuries Europe. His name […]

Read More

TIMOTEI CIPARIU – THE HUMANIST FROM THE 19th CENTURY WITH AN EUROPEAN VISION

TIMOTEI CIPARIU – THE HUMANIST FROM THE 19th CENTURY WITH AN EUROPEAN VISION TIMOTEI CIPARIU – CĂRTURARUL UMANIST CU VIZIUNE EUROPEANĂ DIN SECOLUL AL XIX-LEA Marţian IOVAN Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad iovanm@uvvg.ro Abstract The author of the paper analyses Timotei Cipariu’s original contribution in enriching the Romanian Transylvanian humanities, philosophy and culture, […]

Read More

THE CHARACTERISTICS OF THE PLASTIC EXPRESSION OF CHILDREN IN THE PRESCHOOL AGE

CARACTERISTICILE EXPRESIEI PLASTICE ALE COPIILOR LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ THE CHARACTERISTICS OF THE PLASTIC EXPRESSION OF CHILDREN IN THE PRESCHOOL AGE Brânduşa JUICĂ Universitatea din Belgrad, Facultatea de Învăţători, zujkab@yahoo.com Daniela BARBULOV POPOV diiv1@mts.rs Abstract The child of pre-school age has the tendency of expressing personal experiences in the plastic papers. By observing the drawing process […]

Read More

THE CHROMATIC TERMS RED AND BLUE IN DICTIONARIES. LEXICO-SEMANTIC ANALYSIS

THE CHROMATIC TERMS RED AND BLUE IN DICTIONARIES. LEXICO-SEMANTIC ANALYSIS TERMENII CROMATICI ROŞU ŞI ALBASTRU ÎN DICŢIONARE. ANALIZĂ LEXICO-SEMANTICĂ Iuliana-Florina PANDELICĂ Şcoala Doctorală „Alexandru Piru” Universitatea din Craiova iuliap51@hotmail.com Abstract Over time, color terms were the subject of various researches, especially lexical-semantic, and in this paper we will focus on the presence of two of […]

Read More

KAFKAESQUE AS A STYLE IN TRANSLATION

KAFKAESQUE AS A STYLE IN TRANSLATION KAFKAESQUE COMME STYLE DE TRADUCTION KAFKAESQUE-UL CA ŞI STIL DE TRADUCERE Paul-Alexandru VIDA “Vasile Goldiş” Western University of Arad paulvida@ymail.com Abstract This article deals with the idea of translating the written works of Franz Kafka using a unique style – the Kafkaesque. A proper definition for the term “Kafkaesque” […]

Read More

THE IMPORTANCE OF CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE FOR THE FUTURE TRANSLATORS, INTERPRETERS/SINOLOGISTS, IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

THE IMPORTANCE OF CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE FOR THE FUTURE TRANSLATORS, INTERPRETERS/SINOLOGISTS, IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION IMPORTANŢA LIMBII ŞI LITERATURII CHINEZE PENTRU VIITORII TRADUCĂTORI, INTERPREŢI/SINOLOGI, ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII Enikő-Maria LÁNG Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad Facultatea de Limba şi literatura chineză – Limba şi literatura engleză langeny@gmail.com Abstract With the development and expansion […]

Read More

SOME NOTES ON SYMBOLISM OF TREES IN ROMANIAN AND SLAVIC CULTURES

SOME NOTES ON SYMBOLISM OF TREES IN ROMANIAN AND SLAVIC CULTURES NOTE DESPRE SIMBOLISMUL COPACILOR ÎN CULTURILE ROMÂNĂ ȘI SLAVĂ Nicolae STANCIU Karaganda State University, Kazakhstan nickstanciu@gmail.com Abstract This paper focuses on symbolism of trees in Romanian and Slavic cultures following different aspects of this motif in the folk traditions of the both cultures. An […]

Read More

RADU FLORA’S NOVELS – SOCIAL FRESCOES OF THE INTERWAR AND POST-WAR BANAT PANORAMA

RADU FLORA’S NOVELS – SOCIAL FRESCOES OF THE INTERWAR AND POST-WAR BANAT PANORAMA ROMANELE LUI RADU FLORA – FRESCE SOCIALE ALE PANORAMEI BĂNĂŢENE INTERBELICE ŞI POSTBELICE Virginia POPOVIČ, Mărioara SFERA Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie popovic.virdjinija@ff.uns.ac.rs Sfera.mariora@gmail.com Abstract Radu Flora, a well-known linguist, folklorist, poet, translator, novelist from the former Yugoslavia, a prominent […]

Read More

III. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ

III. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ Coordinator/Coordinateur/Coordonator: Virginia POPOVIČ

Read More

TRAITS OF GERMAN EXPRESSIONISM IN THE ROMANIAN LITERATURE. THE MILD EXPRESSIONISM OF THE POET LUCIAN BLAGA

TRAITS OF GERMAN EXPRESSIONISM IN THE ROMANIAN LITERATURE. THE MILD EXPRESSIONISM OF THE POET LUCIAN BLAGA EXPRESSIONISTISCHE ZÜGE IN DER RUMÄNISCHEN LITERATUR. DER MILDE EXPRESSIONISMUS DES DICHTERS LUCIAN BLAGA L’EXPRESSIONNISME ALLEMAND DANS LA LITTÉRATURE ROUMAINE. L’EXPRESSIONNISME DANS LE POÈTE LUCIAN BLAGA FORME ALE EXPRESIONISMULUI GERMAN ÎN LITERATURA ROMÂNĂ. EXPRESIONISMUL ÎN POEZIILE LUI LUCIAN BLAGA Alina […]

Read More

ROMANIAN MULTILINGUAL DICTIONARIES. A COMPARATIVE APPROACH

ROMANIAN MULTILINGUAL DICTIONARIES. A COMPARATIVE APPROACH LES DICTIONNAIRES MULTILINGUES ROUMAINES. UNE ÉTUDE COMPARATIVE DICŢIONARELE MULTILINGVE ROMÂNEŞTI. O ANALIZĂ COMPARATIVĂ Mihaela MOCANU *Institutul de Filologie Română „A. Philippide” Academia Română – Filiala Iaşi Proiect cod PN-II-RU-TE-2014-4-0195 mocanu.mihaela@uaic.ro Abstract With a history that begins in the 17th century (according to Seche, the first multilingual dictionary including the […]

Read More

HOMO MINIMUS. DIMINUTIVES AND ALL-PURPOSE WORDS AS HABITUALLY USED BY EMIGRATING ROMANIAN HISPANOPHONES

  HOMO MINIMUS. DIMINUTIVES AND ALL-PURPOSE WORDS AS HABITUALLY USED BY EMIGRATING ROMANIAN HISPANOPHONES HOMO MINIMUS. DES DIMINUTIFS ET DES MOTS-VALISES DANS LES HABITUDES D’EXPRESSION DES JEUNES HISPANOPHONES ROUMAINS DANS DES CONTEXTES D’IMMIGRATION HOMO MINIMUS. DIMINUTIVOS Y COMODINES EN LOS HÁBITOS EXPRESIVOS DE ESTUDIANTES HISPANÓFONOS RUMANOS EN CONTEXTOS DE INMIGRACIÓN HOMO MINIMUS. DIMINUTIVE ŞI CUVINTE-VALIZĂ […]

Read More

VICTOR VLAD DELAMARINA – BETWEEN LITERARY LANGUAGE AND DIALECT

VICTOR VLAD DELAMARINA – BETWEEN LITERARY LANGUAGE AND DIALECT VICTOR VLAD DELAMARINA – ENTRE LA LANGUE LITTÉRAIRE ET LE DIALECTE VICTOR VLAD DELAMARINA – ÎNTRE LIMBA LITERARĂ ŞI DIALECT Graţiela BENGA Institutul „Titu Maiorescu”, Academia Română, filiala Timişoara gratielabenga@yahoo.com   Abstract This study focuses on Victor Vlad Delamarina’s poetic beginnings and tries to explain the […]

Read More

THE PROFESSOR EUGEN TODORAN, FOUNDER OF PHILOLOGICAL SCHOOL AND ACADEMIC LIBRARY

THE PROFESSOR EUGEN TODORAN, FOUNDER OF PHILOLOGICAL SCHOOL AND ACADEMIC LIBRARY LE PROFESSEUR EUGEN TODORAN, FONDATEUR D’ÉCOLE DE PHILOLOGIE ET DE BIBLIOTHÈQUE DE L’UNIVERSITÉ PROFESORUL EUGEN TODORAN, ÎNTEMEIETOR DE ŞCOALĂ FILOLOGICĂ ŞI BIBLIOTECĂ UNIVERSITARĂ* Viviana MILIVOIEVICI Academia Română – Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” viviana.poclid@yahoo.com Abstract The professor Eugen Todoran is a […]

Read More

THE PRESENCE AND THE ROLE OF THE ROMANIAN WRITERS OF FRENCH EXPRESSION. MATEI VISNIEC’S OPERA, WRITER, HISTORIAN AND PHILOSOPHER, DRAMATIST AND POET

THE PRESENCE AND THE ROLE OF THE ROMANIAN WRITERS OF FRENCH EXPRESSION. MATEI VISNIEC’S OPERA, WRITER, HISTORIAN AND PHILOSOPHER, DRAMATIST AND POET LA PRÉSENCE ET LE RÔLE DES ÉCRIVAINS ROUMAINS D’EXPRESSION FRANÇAISE. L’OEUVRE DE MATEI VISNIEC, ÉCRIVAIN, HISTORIEN ET PHILOSOPHE, DRAMATURGE ET POÈTE PREZENŢA ŞI ROLUL SCRIITORILOR ROMÂNI DE EXPRESIE FRANCEZĂ. OPERA LUI MATEI VISNIEC, […]

Read More

CUPRINS

CONTENTS / SOMMAIRE / CUPRINS I. ROMANCE CULTURES-ROMANIAN CULTURE/CULTURES ROMANES-CULTURE ROUMAINE/CULTURI ROMANICE-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ Coordinator/Coordinateur/Coordonator: Sophie SAFFI Viviana MILIVOIEVICI Eudochia VOLONTIR-SEVCIUC 9 The presence and the role of the romanian writers of french expression. Matei Visniec’s opera, writer, historian and philosopher, dramatist and poet La présence et le rôle des écrivains roumains d’expression française. L’oeuvre de […]

Read More