EUGEN TODORAN SCRIERI I. Studii şi articole (1937-1956) Ediţie critică, text stabilit, studiu introductiv, tabel cronologic, notă asupra ediţiei şi bibliografie de Viviana Milivoievici Prefaţă de Crişu Dascălu Timişoara, Editura David Press Print

EUGEN TODORAN

SCRIERI

I. Studii şi articole (1937-1956)

Ediţie critică, text stabilit, studiu introductiv, tabel cronologic, notă asupra ediţiei şi bibliografie de Viviana Milivoievici

Prefaţă de Crişu Dascălu

Timişoara, Editura David Press Print, 2016, 334 p.

Vasile MAN

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Apărut în seria Ediţii critice, colecţia Studii şi cercetări umaniste, Seria Istorie şi studii culturale, alcătuit sub egida Institutului de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei Române, Filiala Timişoara – aşa cum menţionează în Prefaţa cărţii prof. univ. dr. Crişu Dascălu – directorul acestui institut, „Eugen Todoran este unul dintre întemeietorii filologiei timişorene, nu numai pentru că i s-a dedicat chiar din primul an al existenţei ei, ci, mai ales pentru că a creat o şcoală de istorie literară, ai cărei apartenenţi sunt cunoscuţi şi apreciaţi în lumea noastră literară”, fiind aşezat alături de G. I. Tohăneanu şi G. Ivănescu.

„Eugen Todoran, menţionează profesorul Crişu Dascălu, s-a făcut cunoscut printre specialişti prin volumele sale dedicate, aproape în exclusivitate, scriitorilor noştri clasici”, lui Mihai Eminescu, Titu Maiorescu şi Lucian Blaga.

Read more