THE IMPORTANCE OF CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE FOR THE FUTURE TRANSLATORS, INTERPRETERS/SINOLOGISTS, IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

THE IMPORTANCE OF CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE FOR THE FUTURE TRANSLATORS, INTERPRETERS/SINOLOGISTS,

IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION


IMPORTANŢA LIMBII ŞI LITERATURII CHINEZE PENTRU VIITORII TRADUCĂTORI, INTERPREŢI/SINOLOGI,

ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII

Enikő-Maria LÁNG

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad

Facultatea de Limba şi literatura chineză – Limba şi literatura engleză

langeny@gmail.com

Abstract

With the development and expansion of China as a world economic power, it appears the necessity of preparation the interpreters, translators and sinologists as a response to the demands of the business environment, as well as the development of cultural and friendly relations between the two countries , People’s Republic of China and Romania.

Rezumat

Odată cu dezvoltarea şi expansiunea Chinei ca putere economică pe plan mondial, a apărut şi necesitatea de pregătire a interpreţilor, traducătorilor şi a sinologilor ca răspuns la cererea mediului de afaceri, dar şi a dezvoltării domeniului cultural şi a relaţiilor de prietenie între cele două ţări, Republica Populară Chineză şi România.

Key words: Chinese language, translation, general aspects of Chinese language, communication

Cuvinte cheie: limba chineză, traducere, aspecte generale ale limbii chineze, comunicare

Read more