KAFKAESQUE AS A STYLE IN TRANSLATION

KAFKAESQUE AS A STYLE IN TRANSLATION


KAFKAESQUE COMME STYLE DE TRADUCTION


KAFKAESQUE-UL CA ŞI STIL DE TRADUCERE

Paul-Alexandru VIDA

“Vasile Goldiş” Western University of Arad

paulvida@ymail.com

Abstract

This article deals with the idea of translating the written works of Franz Kafka using a unique style – the Kafkaesque. A proper definition for the term “Kafkaesque” is needed to ensure a better understanding how to translate Kafka. An analysis of translations of Kafka side by side compared to the source text is also presented, along with an original attempt at translating.

Résumé

Cet article traite de l’idée de traduire les écrits de Franz Kafka en utilisant un style unique – le Kafkaesque. Une définition appropriée du terme “Kafkaesque” est nécessaire pour mieux comprendre comment traduire Kafka. Une analyse des traductions de Kafka côte à côte par rapport au texte source est également présentée, ainsi qu’une tentative originale de traduction.

Rezumat

Acest articol se ocupă cu ideea traducerii operelor scrise ale lui Franz Kafka folosind un stil unic – Kafkaesque-ul. O definiţie potrivită pentru termenul ”Kafkaesque” este necesară pentru a asigura o înţelegere mai bună asupra felului cum ar trebui tradus Kafka. O analiză a traducerilor textelor lui Kafka puse una lângă cealaltă comparate cu textul sursă este deasemenea prezentată, împreună cu o încercare originală de traducere.

Key words: Kafka, Translation, Fiction, Style

Mots-clés: Kafka, traduction, fiction, style

Cuvinte cheie: Kafka, traducere, ficţiune, stil

Read more