Sanda-Maria Ardeleanu, Ioana-Crina Coroi (coord.), Cent ans de Saussure (1916-2016), Casa Editorială Demiurg

Sanda-Maria Ardeleanu, Ioana-Crina Coroi (coord.),

Cent ans de Saussure (1916-2016), Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2016 (196 p., colecţia Lingua, nr. 50)

Dorel FÎNARU

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

dorelfinaru@yahoo.com

În prestigioasa colecţie Lingua a Casei Editoriale Demiurg din Iaşi a apărut un volum de studii consacrate lui Ferdinand de Saussure, părintele lingvisticii moderne şi al structuralismului, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la apariţia în 1916 a celebrului său Cours de linguistique générale. Nenumărate manifestări ştiinţifice, desfăşurate pe întreaga planetă, au fost consacrate acestui eveniment, dar Cent ans de Saussure este unul din foarte puţinele volume publicate în 2016 cu această ocazie.

Volumul coordonat de Sanda-Maria Ardeleanu şi Ioana-Crina Coroi este, în esenţă, un produs al cunoscutului Centru de Analiză a Discursului (CADISS) din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, centru care publică revista ANADISS. Sînt cuprinse în acest volum cîteva studii ale unor lingvişti şi filozofi suceveni consacrate operei care a marcat în mod decisiv cultura secolului al XX-lea, nu doar în cadrul ştiinţelor limbajului, ci şi, prin apariţia structuralismului, în cadrul mult mai amplu al tuturor ştiinţelor umaniste.

Read more