SOME NOTES ON SYMBOLISM OF TREES IN ROMANIAN AND SLAVIC CULTURES

SOME NOTES ON SYMBOLISM OF TREES IN ROMANIAN AND SLAVIC CULTURES


NOTE DESPRE SIMBOLISMUL COPACILOR ÎN CULTURILE ROMÂNĂ ȘI SLAVĂ

Nicolae STANCIU

Karaganda State University, Kazakhstan

nickstanciu@gmail.com

Abstract

This paper focuses on symbolism of trees in Romanian and Slavic cultures following different aspects of this motif in the folk traditions of the both cultures. An ancient symbol of cosmology consisting mainly of its horizontal and vertical dimensions as a cosmic cross was recovered in the target cultures in some images shared by the two ethnic groups. Because inherited is a term with its own etymological problems, the symbolism of trees is followed in a comparative approach in Romanian and at least two Slavic culture by underlining the common notes in the system of semiotic representations. Belonging to a continental or insular cosmologic model the main arbres playing the role of axis mundi are apple, fir and sycamore occuring on the top of the mountains or in the midle of the islands. Various aspects of folklore and religion resonate in the imaginative design and symbolism of trees.

Rezumat

Această lucrare se axează pe simbolismul copacilor in culturile română urmărind diferite aspecte ale acestui motiv al tradiţiilor folclorice ale ambelor culturi. Un vechi simbol al cosmologiei fiind format în principiu din dimensiunile sale orizontale şi verticale o cruce cosmică fiind recuperată de la culturile ţintă din unele imagini împărtăşite de către cele două grupuri etnice. Deoarece termenul moştenit prezintă propriile probleme etimologice, simbolismul copacilor este urmat într-o abordare comparativă în română şi cel puţin două culturi slave prin sublinierea notelor comune în sistemul reprezentărilor semiotice. Aparţinând unui model cosmologic contiental sau insular principalii compaci care joacă rolul de axis mundi sunt mărul, bradul şi smochinul care ocupă un loc pe vârful munţilor sau în mijlocul insulelor. Aspecte variate de folclor şi religie rezonează în modelul imaginar şi simbolismul copacilor.

Key words: tree, symbolism, Romanian, Slavic, cultural interferences

Cuvinte cheie: copac, simbolism, Română, Slavă, interferenţe culturale

Read more