Ştefan GENCĂRĂU, Vasile MAN (editori) Tudor Arghezi. Din duhul pământului, Din manuscrisele Centrului de Cercetare a Literaturii Argheziene CIRRMI, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris „Vasile Goldiş” University Press, Arad

Ştefan GENCĂRĂU, Vasile MAN (editori)

Tudor Arghezi. Din duhul pământului,

Din manuscrisele Centrului de Cercetare a Literaturii Argheziene

CIRRMI, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris

„Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2012, 144 p.

Viviana MILIVOIEVICI

Academia Română – Filiala Timişoara,

Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

viviana.poclid@yahoo.com

„Nu-ţi voi lăsa drept bunuri, după moarte,

Decât un nume adunat pe o carte…”

Tudor Arghezi, Testament

Tudor Arghezi, pseudonimul literar al lui Ion Theodorescu, este o personalitate distinctă în cultura română interbelică, stârnind şi azi interesul cititorilor, dar şi cercetătorilor, printr-o serie de documente inedite care ies la iveală, graţie unei munci depusă cu abnegaţie de cei care îi studiază opera şi o redau publicului larg.

Acest fapt îl datorăm, în primul rând, Centrului de Cercetare a Literaturii Argheziene, din cadrul Institutului de Studii şi Cercetări „Vasile Goldiş” al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Volumul din anul 2012, coordonat de Ştefan Gencărău şi Vasile Man, în calitate de editori, a apărut în condiţii tipografice deosebite, sub egida CIRRMI, Université de la Sorbonne Nouvelle din Paris şi „Vasile Goldiş” University Press din Arad.

Read more