CUPRINS

CONTENTS / SOMMAIRE / CUPRINS


ROMÂNIA CENTENARĂ 7

Coordinator/Coordinateur/Coordonator: Marius GREC, Marian PETCU

Marius-Ioan GREC 9

Consideraţii privind contribuţia Aradului la realizarea Marii Uniri

Marian PETCU 15

Censorship manifestations, after the Great Union

Manifestări ale cenzurii, după Marea Unire

Eugen GAGEA 25

Arad and Arad intellectuals in 1918

Arad et les intellectuels d’Arad en 1918

Aradul şi intelectualii arădeni în anul 1918

Viviana MILIVOIEVICI 31

The Great Union reflected in the Banat publications of the time

La Grande Union reflétée dans les publications de Banat spécifiques pour le temps

Marea Unire reflectată în publicistica bănăţeană a vremii

Gabriela Adina MARCO 37

Legaţi nădlăcani la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918

Delegates from Nădlac to the Great National Assembly in Alba Iulia, december 1, 1918

Les délégués de Nădlac a la Grande Assemble Nationale d’Alba Iulia, 1 décembre 1918

Florica RANTA CÂNDEA 43

Povestea poveştii povestite

I. ROMANCE CULTURES-ROMANIAN CULTURE/CULTURES ROMANES-CULTURE

ROUMAINE/CULTURI ROMANICE-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

Sophie SAFFI, Viviana MILIVOIEVICI 47

Mirel ANGHEL 49

The linguistic phenomenon of latrinalia, less known and studied but ubiquitos

Fenomenul lingvistic al latrinaliilor, puţin cunoscut şi studiat, dar omniprezent

Paul MAGHERU 55

Accessibility of postmodernism

Postmodernismul accesibil

Timofei ROŞCA 61

Zăcăminte biografice şi po(i)etice inedite argheziene într-o surprinzătoare ediţie

de Ștefan Gencărău şi Vasile Man

Mariana COANCĂ 67

Linguistic and intercultural facets of globalization

Aspecte lingvistice şi interculturale ale globalizării

Adriana Diana POLGAR 77

Possible world semantics and fictional discourse. highlights for Ian Mcewan’s «atonement»

La semantiqe des mondes possibles et le discours fictionnel dans le milieu pratique du roman

«atonement» de Ian Mcewan

Semantica lumilor posibile și discursul ficțional cu referințe practice în romanul «atonement»

de Ian Mcewan

II. GERMAN CULTURE AND LANGUAGE-ROMANIAN CULTURE/CULTURE ET

LANGUE ALLEMANDE-CULTURE ROUMAINE/CULTURĂ ŞI LIMBĂ GERMANĂ-

CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

Rodica BIRIŞ, Denisa IGNA 87

Alexandra Denisa IGNA 89

A German-Romanian contrastive analysis of the words body, soul and spirit

Eine deutsch-rumänische vergleichende analyse der wörter körper (leib), seele und geist

Analiză contrastivă româno-germană a cuvintelor corp, suflet şi spirit

Adina BANDICI 95

The reality of one’s own existence: Casanova as an artist of self presentation in Stefan Zweig’s

adepts in self-portraiture

Die wirklichkeit der eigenen existenz: Casanova als künstler der selbstdarstellung in Stefan

Zweigs drei dichter ihres lebens

Realitatea propriei existenţe: Casanova ca artist al autoprezentării în trei poeţi ai propriei vieţi

de Stefan Zweig

Read more