FROM BECKETT AND CAMUS TO CHRISTIAN GAILLY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE NOVEL DERNIER AMOUR

FROM BECKETT AND CAMUS TO CHRISTIAN GAILLY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE NOVEL DERNIER AMOUR DE BECKETT ET CAMUS À CHRISTIAN GAILLY: UNE ANALYSE COMPARATIVE DU ROMAN DERNIER AMOUR DE LA BECKETT ȘI CAMUS LA CHRISTIAN GAILLY: O ANALIZĂ COMPARATIVĂ A ROMANULUI DERNIER AMOUR Diana PRESADĂ Facultatea de Litere și Științe, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, […]

Read More

Lili Crăciun, (2016), Desculţă pe cioburi de oglindă. Călătoria, Editura Primus

Lili Crăciun, (2016), Desculţă pe cioburi de oglindă. Călătoria, Editura Primus Nadina Maria SZAKACS Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Arad Romanul Desculţă pe cioburi de oglindă. Călătoria, publicat de scriitoatea contemporană Lili Crăciun este o „altfel” de călătorie şi bagajul pe care îl poartă după sine este constituit din adevărate dosare de existenţă. Originară din Fălticeni, […]

Read More

Cornel Ungureanu, Artei paricidului la români, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2017, 119 p.

Cornel Ungureanu, Artei paricidului la români, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2017, 119 p. Graţiela BENGA-ŢUŢUIANU Institutul „Titu Maiorescu”, Filiala din Timişoara a Academiei Române În lucrarea dedicată lui Dostoievski, Freud vorba despre necesitatea pregătirii psihanalitice înainte de mărturisirea directă a intenţiei de paricid. Acestei pregătiri psihanalitice Cornel Ungureanu îi adaugă, prin disjuncţie, (ceea ce numeşte) […]

Read More

Posibile strategii pentru contracararea unei crize socio-culturale, politice şi economice proteiforme: Arnousse Beaulière, Haïti. Changer d’ère, Paris, Editions L’Harmattan, 2016, 279 p.

Posibile strategii pentru contracararea unei crize socio-culturale, politice şi economice proteiforme: Arnousse Beaulière, Haïti. Changer d’ère, Paris, Editions L’Harmattan, 2016, 279 p. Ştefan IAROSLAV DANIEL Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Facultatea de Ştiinţe Socio-umane şi Educaţie fizică şi Sport iaroslav.daniel@uvvg.ro Volumul apărut sub semnătura economistului şi analistului politic Arnousse Beaulière, Haïti. Changer d’ère, […]

Read More

De la sincretism religios la practici magice controversate: Mambo Chita Tann, Le vaudou haitien. Une introduction à la tradition spirituelle indigène d’Haïti, Rayol Canadel sur Mer, Editions Alliance Magique, 2017, 287 p.

De la sincretism religios la practici magice controversate: Mambo Chita Tann, Le vaudou haitien. Une introduction à la tradition spirituelle indigène d’Haïti, Rayol Canadel sur Mer, Editions Alliance Magique, 2017, 287 p. Speranţa Sofia MILANCOVICI Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Facultatea de Ştiinţe Socio-umane şi Educaţie fizică şi Sport smilancovici@uvvg.ro Practicile spirituale de […]

Read More

Elisabeta Lăsconi: Cărţi pereche în literatura română şi universală, Editura Meronia, Bucureşti, 2016, 387 p.

Elisabeta Lăsconi: Cărţi pereche în literatura română şi universală, Editura Meronia, Bucureşti, 2016, 387 p. Dumitru MIHĂILESCU Colegiul particular „Vasile Goldiş” Arad Elisabeta Lăsconi (1957-20160, eseist şi critic literar, a fost o cunoscătoare excelentă a literaturii române şi universale. A publicat cronici, eseuri şi comentarii în revista Caiete critice şi a colaborat la Adevărul literar […]

Read More

Ilie Stricatu, Pe cărările destinului. Romanul unei vieţi trăite (1914-1918), Cluj-Napoca, Editura Argonaut/Mega, 2017. Ediţie, studiu introductiv, note şi indici de Mihai-Octavian Groza, Gabriela- Margareta Nisipeanu, Iuliu-Marius Morariu

Ilie Stricatu, Pe cărările destinului. Romanul unei vieţi trăite (1914-1918), Cluj-Napoca, Editura Argonaut/Mega, 2017. Ediţie, studiu introductiv, note şi indici de Mihai-Octavian Groza, Gabriela- Margareta Nisipeanu, Iuliu-Marius Morariu Maria Alexandra PANTEA, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad În contextul comemorării Primului Război Mondial şi al centenarului Marii Unirii se impune prelucrarea şi valorificarea unor texte […]

Read More

Viviana POCLID DEHELEAN Albastru-Infinit / Bleu-Infini Prefaţă la versiunea franceză / Préface à la version française: Alvaro Rocchetti Poezia ca destin / La poésie comme destin: Vasile Man

Viviana POCLID DEHELEAN Albastru-Infinit / Bleu-Infini Prefaţă la versiunea franceză / Préface à la version française: Alvaro Rocchetti Poezia ca destin / La poésie comme destin: Vasile Man Postfaţă / Postface: Florica Păţan Traducere de / Traduit par: Philippe Loubière Arad, Editura Gutenberg Univers; Paris, CIRER Centre Interuniversitaire de Recherches et d’Études Roumaines – l’Université […]

Read More

Andrei NISTORAN Monografia oraşului Moldova Nouă, Brăila, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2017, 256 p., ISBN 978-606-30-1457-4

Andrei NISTORAN Monografia oraşului Moldova Nouă, Brăila, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2017, 256 p., ISBN 978-606-30-1457-4 Viviana MILIVOIEVICI Academia Română – Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” B-dul Mihai Viteazu, nr. 24, Timişoara, România viviana.poclid@yahoo.com „Pentru a înţelege prezentul şi a trage concluzii pentru viitor, trebuie să cunoaştem cât de puţin şi trecutul.” […]

Read More

Viviana POCLID DEHELEAN Bucăţi de suflet, frânturi de gânduri… Editura Gutenberg Univers, Arad, 2018, 220 p. ISBN 978-606-675-159-9 Dragostea ca har divin

Viviana POCLID DEHELEAN Bucăţi de suflet, frânturi de gânduri… Editura Gutenberg Univers, Arad, 2018, 220 p. ISBN 978-606-675-159-9 Dragostea ca har divin Vasile MAN Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Dragostea este un har divin care dă frumuseţe vieţii şi însoţeşte sufletul în lumina cerească. Dragoste înseamnă când primeşti o scrisoare de la cine […]

Read More

Mircea MĂRAN, Eufrozina GREONEANŢ, Eugen CINCI Românii din Vârşeţ – momente importante ale trecutului cultural, Editura Şcolii de Înalte Studii pentru Educatori »Mihailo Palov« din Vârşeţ, Vârşeţ, 2017, 146 p.

Mircea MĂRAN, Eufrozina GREONEANŢ, Eugen CINCI Românii din Vârşeţ – momente importante ale trecutului cultural, Editura Şcolii de Înalte Studii pentru Educatori »Mihailo Palov« din Vârşeţ, Vârşeţ, 2017, 146 p. Virginia POPOVIC Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie popovic.virdjinija@ff.uns.ac.rs La editura Şcolii de Înalte Studii pentru Educatori »Mihailo Palov« din Vârşeţ, Serbia, a apărut […]

Read More

DIPLOMATIC PROTOCOL AND ETIQUETTE FOR INTERPRETERS

DIPLOMATIC PROTOCOL AND ETIQUETTE FOR INTERPRETERS PROTOCOL DIPLOMATIC ŞI ETICHETĂ PENTRU INTERPREŢI Corina Georgeta ABRAHAM-BARNA Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ”The King Michael I of Romania” from Timişoara corina.abraham.barna@gmail.com Abstract It is well known that the role of the interpreter in international contexts is strongly influencing the success of the diplomatic work. […]

Read More

INTEGRATING CULTURAL ASPECTS IN TEACHING ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGES – LEVELS A2-B1. CHALLENGES

INTEGRATING CULTURAL ASPECTS IN TEACHING ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGES – LEVELS A2-B1. CHALLENGES INTEGRAREA ASPECTELOR CULTURALE ÎN PREDAREA ROMÂNEI CA LIMBĂ STRĂINĂ LA NIVELURILE A2-B1. PROVOCĂRI Gabriel BĂRDĂŞAN Universitatea de Vest din Timişoara (gabriel.bardasan@e-uvt.ro) Emina CĂPĂLNĂŞAN Universitatea de Vest din Timişoara (emina.capalnasan@e-uvt.ro) Abstract The paper’s main objective is to highlight the possible barriers met […]

Read More

THE FIRST ROMANIAN SCHOOL IN SERBIA

THE FIRST ROMANIAN SCHOOL IN SERBIA PRIMA ŞCOALĂ ROMÂNEASCĂ DIN SERBIA Dorinel STAN Școala Generală „Olga Petrov Radišić“, Vârșeț, Republica Serbia sdorinel@gmail.com Abstract In 1736 Vasile Loga (deacon) from Wallachia from monastery (Tismana) in Oltenia,together with many other Romanian families had settled down in Sredistea Mica near Vrsac. This was the first colony of buffs […]

Read More

III. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ

III. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ Coordinator/Coordinateur/Coordonator: Virginia POPOVIC

Read More

ROMANIAN PUBLICISTICS IN SERBIAN BANAT UNTIL THE GREAT UNION

ROMANIAN PUBLICISTICS IN SERBIAN BANAT UNTIL THE GREAT UNION PUBLICISTICA ROMÂNEASCĂ ÎN BANATUL SÂRBESC PÂNĂ LA MAREA UNIRE 1 Virginia POPOVIĆ Universitatea din Novi Sad, Republica Serbia Facultatea de Filosofie popovic.virdjinija@ff.uns.ac.rs Abstract By the agreement between Austria and Hungary, which established the dual system, the Romanian and Serbian people, the ancient inhabitants of the territory […]

Read More

THE REALITY OF ONE’S OWN EXISTENCE: CASANOVA AS AN ARTIST OF SELF PRESENTATION IN STEFAN ZWEIG’S ADEPTS IN SELF-PORTRAITURE

THE REALITY OF ONE’S OWN EXISTENCE: CASANOVA AS AN ARTIST OF SELF PRESENTATION IN STEFAN ZWEIG’S ADEPTS IN SELF-PORTRAITURE DIE WIRKLICHKEIT DER EIGENEN EXISTENZ: CASANOVA ALS KÜNSTLER DER SELBSTDARSTELLUNG IN STEFAN ZWEIGS DREI DICHTER IHRES LEBENS REALITATEA PROPRIEI EXISTENŢE: CASANOVA CA ARTIST AL AUTOPREZENTĂRII ÎN TREI POEŢI AI PROPRIEI VIEŢI DE STEFAN ZWEIG Adina BANDICI […]

Read More

A GERMAN-ROMANIAN CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE WORDS BODY, SOUL AND SPIRIT

A GERMAN-ROMANIAN CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE WORDS BODY, SOUL AND SPIRIT EINE DEUTSCH-RUMÄNISCHE VERGLEICHENDE ANALYSE DER WÖRTER KÖRPER (LEIB), SEELE UND GEIST ANALIZĂ CONTRASTIVĂ ROMÂNO-GERMANĂ A CUVINTELOR CORP, SUFLET ŞI SPIRIT Alexandra Denisa IGNA Universitatea Oradea Str. Universităţii nr. 1 Email: den_igna@yahoo.com Abstract In the present article we aim to underline the differences and similitudes […]

Read More

POSSIBLE WORLD SEMANTICS AND FICTIONAL DISCOURSE. HIGHLIGHTS FOR IAN McEWAN’S «ATONEMENT»1

POSSIBLE WORLD SEMANTICS AND FICTIONAL DISCOURSE. HIGHLIGHTS FOR IAN McEWAN’S «ATONEMENT»1 LA SEMANTIQE DES MONDES POSSIBLES ET LE DISCOURS FICTIONNEL DANS LE MILIEU PRATIQUE DU ROMAN «ATONEMENT» DE IANMcEWAN SEMANTICA LUMILOR POSIBILE ȘI DISCURSUL FICȚIONAL CU REFERINȚE PRACTICE ÎN ROMANUL «ATONEMENT» DE IAN McEWAN Adriana Diana POLGAR Babes-Bolyai University The Department of Modern Languages and […]

Read More

LINGUISTIC AND INTERCULTURAL FACETS OF GLOBALIZATION

LINGUISTIC AND INTERCULTURAL FACETS OF GLOBALIZATION ASPECTE LINGVISTICE ŞI INTERCULTURALE ALE GLOBALIZĂRII Mariana COANCĂ Romanian-American University, Bucharest coanca.mariana@profesor.rau.ro Abstract The paper analyzes the concepts of culture, interculturality, language, thought, mediation and how they (inter)relate in the global society. A special attention is given to the relationship between language and culture and, in this respect, important […]

Read More

ZĂCĂMINTE BIOGRAFICE ŞI PO(I)ETICE INEDITE ARGHEZIENE ÎNTR-O SURPRINZĂTOARE EDIŢIE DE ŞTEFAN GENCĂRĂU ŞI VASILE MAN

ZĂCĂMINTE BIOGRAFICE ŞI PO(I)ETICE INEDITE ARGHEZIENE ÎNTR-O SURPRINZĂTOARE EDIŢIE DE ŞTEFAN GENCĂRĂU ŞI VASILE MAN Timofei ROŞCA, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău Adnotare Despre enigma Arghezi, raportată atât la poezie, cât şi la biografia propriu-zisă, se vorbeşte insistent şi până astăzi. Ştim doar atât: Arghezi este al doilea mare poet după Eminescu. […]

Read More

ACCESSIBILITY OF POSTMODERNISM

ACCESSIBILITY OF POSTMODERNISM POSTMODERNISMUL ACCESIBIL Paul MAGHERU Universitatea din Oradea Abstract Postmodernism, as its name shows, is the literary current after modernism, and modernism, which has already been consecrated, is the generic name of the currents after romantism. Postmodernism, in historical and aesthetic social conditions appeared in America and some Western countries in the 60’s […]

Read More

THE LINGUISTIC PHENOMENON OF LATRINALIA, LESS KNOWN AND STUDIED BUT UBIQUITOS

THE LINGUISTIC PHENOMENON OF LATRINALIA, LESS KNOWN AND STUDIED BUT UBIQUITOS FENOMENUL LINGVISTIC AL LATRINALIILOR, PUŢIN CUNOSCUT ŞI STUDIAT, DAR OMNIPREZENT Mirel ANGHEL Universitatea Tehnică de Construcţii Facultatea de Inginerie în Limbi Străine Departamentul de Limbi străine şi comunicare mirel.anghel@utcb.ro Abstract Among the linguistic and literary phenomena of modern times is the one known as […]

Read More

POVESTEA POVEŞTII POVESTITE

POVESTEA POVEŞTII POVESTITE Florica RANTA CÂNDEA POVESTITORUL… Nu ne este străină o zicală care, indiferent de circumstanţe, ar suna cam aşa: “Viaţa merită povestită”, la care, acum, adăugăm: “Şi, de ce nu, şi cu folos, scrisă?!” A spune despre cineva că nu are ce spune-scrie într-o viaţă de om, a-l eticheta ba de indiscreţie, ba […]

Read More

DELEGAŢI NĂDLĂCANI LA MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ DE LA ALBA IULIA DIN 1 DECEMBRIE 1918

DELEGAŢI NĂDLĂCANI LA MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ DE LA ALBA IULIA DIN 1 DECEMBRIE 1918 DELEGATES FROM NĂDLAC TO THE GREAT NATIONAL ASSEMBLY IN ALBA IULIA, DECEMBER 1, 1918 LES DÉLÉGUÉS DE NĂDLAC A LA GRANDE ASSEMBLE NATIONALE D’ALBA IULIA, 1 DÉCEMBRE 1918 Gabriela Adina MARCO Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Biblioteca Universitară „Tudor […]

Read More

THE GREAT UNION REFLECTED IN THE BANAT PUBLICATIONS OF THE TIME

THE GREAT UNION REFLECTED IN THE BANAT PUBLICATIONS OF THE TIME LA GRANDE UNION REFLÉTÉE DANS LES PUBLICATIONS DE BANAT SPÉCIFIQUES POUR LE TEMPS MAREA UNIRE REFLECTATĂ ÎN PUBLICISTICA BĂNĂŢEANĂ A VREMII Viviana MILIVOIEVICI Academia Română – Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” B-dul Mihai Viteazu, nr. 24, Timişoara, România viviana.poclid@yahoo.com Abstract The […]

Read More

ARAD AND ARAD INTELLECTUALS IN 1918

ARAD AND ARAD INTELLECTUALS IN 1918 ARAD ET LES INTELLECTUELS D’ARAD EN 1918 ARADUL ŞI INTELECTUALII ARĂDENI ÎN ANUL 1918 Eugen GAGEA Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Abstract The affirmation of Arad from the beginning of the twentieth century through important personalities of the political and cultural life made it possible for Arad […]

Read More

CENSORSHIP MANIFESTATIONS, AFTER THE GREAT UNION

CENSORSHIP MANIFESTATIONS, AFTER THE GREAT UNION MANIFESTĂRI ALE CENZURII, DUPĂ MAREA UNIRE Marian PETCU Faculty of Journalism and Communication Sciences, The University of Bucharest marian_petcu2003@yahoo.com Abstract In the present article I carried out a short presentation of the institutional censorship evolution from Romania, after the 1918 Union. It is about the abuse of the Romanian […]

Read More

CONSIDERAŢII PRIVIND CONTRIBUŢIA ARADULUI LA REALIZAREA MARII UNIRI1

CONSIDERAŢII PRIVIND CONTRIBUŢIA ARADULUI LA REALIZAREA MARII UNIRI1 Marius-Ioan GREC Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad Vasile Goldiş a fost cel care la Alba Iulia anunţa întregului popor român, că dezideratul naţional s-a dus la bun sfârşit. După unirea Basarabiei şi Bucovinei cu România, a urmat desăvârşirea Statului Naţional prin Actul de la 1 […]

Read More

CUPRINS

CONTENTS / SOMMAIRE / CUPRINS ROMÂNIA CENTENARĂ 7 Coordinator/Coordinateur/Coordonator: Marius GREC, Marian PETCU Marius-Ioan GREC 9 Consideraţii privind contribuţia Aradului la realizarea Marii Uniri Marian PETCU 15 Censorship manifestations, after the Great Union Manifestări ale cenzurii, după Marea Unire Eugen GAGEA 25 Arad and Arad intellectuals in 1918 Arad et les intellectuels d’Arad en 1918 […]

Read More