CONSIDERAŢII PRIVIND CONTRIBUŢIA ARADULUI LA REALIZAREA MARII UNIRI1

CONSIDERAŢII PRIVIND CONTRIBUŢIA ARADULUI LA REALIZAREA MARII UNIRI1

Marius-Ioan GREC

Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad

Vasile Goldiş a fost cel care la Alba Iulia anunţa întregului popor român, că dezideratul naţional s-a dus la bun sfârşit. După unirea Basarabiei şi Bucovinei cu România, a urmat desăvârşirea Statului Naţional prin Actul de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia. Proclamaţia Unirii a fost redactată la Arad, de un grup de patrioţi arădeni: Vasile Goldiş, Ştefan Cicio-Pop, Ioan Suciu … şi citită la Alba Iulia de către Vasile Goldiş, cel care a dat “girul” final documentului. Cu alte cuvinte, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia a fost gândită, proiectată şi realizată la Alba Iulia de către arădeni.

La Arad a funcţionat (din 20 octombrie/2 noiembrie 1918) Consiliul Naţional Român Central – CNRC (fostul Consiliu Naţional Român, creat la Budapesta pentru a pregăti unirea), Aradul devenind astfel, capitala celei dintâi guvernări româneşti asupra întregii Transilvanii. CNRC a fost considerat în tot cursul existenţei sale, până la crearea Consiliului Dirigent, drept singurul organism politic al românilor din Transilvania. Aradul devine “de facto”: Capitala politică a Transilvaniei şi Banatului.

Read more