CENSORSHIP MANIFESTATIONS, AFTER THE GREAT UNION

CENSORSHIP MANIFESTATIONS, AFTER THE GREAT UNION

MANIFESTĂRI ALE CENZURII, DUPĂ MAREA UNIRE

Marian PETCU

Faculty of Journalism and Communication Sciences, The University of Bucharest

marian_petcu2003@yahoo.com

Abstract

In the present article I carried out a short presentation of the institutional censorship evolution from Romania, after the 1918 Union. It is about the abuse of the Romanian authorities in relation to the press, the cinematography, public meetings, etc., especially towards the Hungarian minority from Transylvania. The studied documents certify that the new kingdom of Romania is concerned about the agreement, a totally arrangement of the press, with the official point of view, that after 1918 in our country controlled pluralism is installed. Of course, these manifests of the authorities are explainable, partially, in the military-political tensions after the first World War, of the communism danger, of the hostile propaganda towards Romania.

Rezumat

În articolul de faţă am realizat o scurtă prezentare a evoluţiei cenzurii instituţionale din România, după Unirea din anul 1918. Este vorba aici despre excesele autorităţilor române prin raport cu presa, cinematografia, întrunirile publice etc., în special faţă de minoritatea maghiară din Transilvania. Documentele studiate atestă că noul regat al României este preocupat de consensualitatea, de un acord total al presei, cu punctul de vedere oficial, că după 1918 în ţara noastră se instituie un pluralism controlat. Desigur, aceste manifestări ale autorităţii sunt explicabile, parţial, în contextul tensiunilor politico-militare de după primul război mondial, al pericolului comunist, al propagandei ostile faţă de România.

Key words: Censorship, Romania, Transylvania, press, Great Union, freedom of speech

Cuvinte cheie: Cenzură, România, Transilvania, presă, Marea Unire, libertatea de expresie

Read more