DELEGAŢI NĂDLĂCANI LA MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ DE LA ALBA IULIA DIN 1 DECEMBRIE 1918

DELEGAŢI NĂDLĂCANI LA MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ

DE LA ALBA IULIA DIN 1 DECEMBRIE 1918

DELEGATES FROM NĂDLAC TO THE GREAT NATIONAL ASSEMBLY

IN ALBA IULIA, DECEMBER 1, 1918

LES DÉLÉGUÉS DE NĂDLAC A LA GRANDE ASSEMBLE NATIONALE

D’ALBA IULIA, 1 DÉCEMBRE 1918

Gabriela Adina MARCO

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad,

Biblioteca Universitară „Tudor Arghezi”

Arad, România

Doctorand la Institutul „George Bariţiu”

al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca

E-mail: mgabi16@gmail.com

Rezumat1

Intense pregătiri pentru participarea delegaţiilor la Marea Adunare de la Alba Iulia au loc pe parcursul lunii noiembrie a anului 1918. În perioada dualistă, învăţătorii şi preoţii erau adevăraţi lideri ai comunităţilor rurale, din rândul lor recrutându-se o însemnată parte a delegaţilor participanţi la Marea Adunare Naţională din 1 Decembrie 1918. Cercul electoral Nădlac, format din localităţile Nădlac, Şeitin şi Cenadul Unguresc a trimit la Alba Iulia un număr de 6 delegaţi: doi învăţători, un preot, un farmacist şi doi ţărani. Nădlacul a mai fost reprezentat de către delegatul Reuniunii Meseriaşilor din localitate.

Abstract

Intensive preparations for the participation of the delegations at the Alba Iulia Assembly took place during November 1918. During the dualistic period, the teachers and priests were the true leaders of rural communities and many of them were selected as delegates to participate at the Great National Assembly on December 1, 1918. The electoral circle of Nădlac, consisting of Nădlac, Şeitin and Cenad Unguresc, sent to Alba Iulia a number of 6 delegates: two teachers, a priest, a pharmacist and two peasants. Nădlac was also represented by the delegate of the Local Craftsmen Union.

Résumé

Des préparations intensives pour la participation de délégués à la Grande Assemble Nationale ont été enregistré pendant le mois novembre 1918. Dans le période de régime Autriche-hongrois, les enseignants et les prêtres ont été de vrais leaders pour les communautés rurales et la plus parts d’eux ont été sélectionnés comme délégués pour participer à la Grande Assemble Nationale d’Alba Iulia, le 1 Décembre 1918. Le cercle électoral Nădlac, composé de villages Nădlac, Şeitin et Cenad Unguresc, a été représenté à Alba Iulia par six délégués: deux enseignants, un prêtre, un pharmacien et deux agriculteurs. La ville Nădlac a été représentée, aussi, par le délégué de Réunion d’Artisans locale.

Read more