ZĂCĂMINTE BIOGRAFICE ŞI PO(I)ETICE INEDITE ARGHEZIENE ÎNTR-O SURPRINZĂTOARE EDIŢIE DE ŞTEFAN GENCĂRĂU ŞI VASILE MAN

ZĂCĂMINTE BIOGRAFICE ŞI PO(I)ETICE INEDITE ARGHEZIENE ÎNTR-O SURPRINZĂTOARE EDIŢIE

DE ŞTEFAN GENCĂRĂU ŞI VASILE MAN

Timofei ROŞCA,

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău

Adnotare

Despre enigma Arghezi, raportată atât la poezie, cât şi la biografia propriu-zisă, se vorbeşte insistent şi până astăzi. Ştim doar atât: Arghezi este al doilea mare poet după Eminescu. Firele tainei duc spre personalitatea artistului, care a fost până la urmă un învingător. Ca să ajungi la un dialog cu Dumnezeu, trebuie să treci mai multe vămi. Cum? Parte din adevăr aflăm ”aici şi acum”, în manuscrisul arghezian, dezgropat ”din lutul grădinii de la Mărţişor” şi care multă vreme a zăcut în taină sub semnul unor riscuri de a fi publicat. Aşadar, manuscrisul în cauză destăinuie pe viu informaţii inedite, privind atât formarea personalităţii scriitorului, cât şi anevoioasa lui cale spre absolut. Totul e raportat la limitele firii omeneşti, ale credinţei şi adevărului, ale trecerii şi ”aşteptării”.

Read more