LINGUISTIC AND INTERCULTURAL FACETS OF GLOBALIZATION

LINGUISTIC AND INTERCULTURAL FACETS OF GLOBALIZATION

ASPECTE LINGVISTICE ŞI INTERCULTURALE ALE GLOBALIZĂRII

Mariana COANCĂ

Romanian-American University, Bucharest

coanca.mariana@profesor.rau.ro

Abstract

The paper analyzes the concepts of culture, interculturality, language, thought, mediation and how they (inter)relate in the global society. A special attention is given to the relationship between language and culture and, in this respect, important examples are provided. Also, we outline the catalyst role of linguistic and cultural mediators in the global society as they can interpret and communicate the socio-cultural context to ensure an effective communication between foreign speaking people/immigrants and institutions in the host country which provide education, social services and standard care in the field of health care.

Rezumat

Lucrarea analizează conceptele de cultură, interculturalitate, limbă, gândire, mediere şi cum (inter)relaţionează acestea în societatea globală. O atenţie deosebită se acordă relaţiei dintre limbă şi cultură şi, în acest sens, sunt furnizate exemple relevante. De asemenea, evidenţiem rolul catalizator al mediatorilor lingvistici şi culturali în societatea globală întrucât aceştia pot interpreta şi comunica contextul socio-cultural pentru a asigura o comunicare eficientă între străini/imigranţi şi instituţii din ţăra gazdă care oferă educaţie, servicii sociale şi asistenţă standard în domeniul îngrijirii sănătăţii.

Key words: culture, language, linguistic and intercultural mediation, globalization

Cuvinte cheie: cultură, limbă, mediere lingvistică şi interculturală, globalizare

Read more