ACCESSIBILITY OF POSTMODERNISM

ACCESSIBILITY OF POSTMODERNISM

POSTMODERNISMUL ACCESIBIL

Paul MAGHERU

Universitatea din Oradea

Abstract

Postmodernism, as its name shows, is the literary current after modernism, and modernism, which has already been consecrated, is the generic name of the currents after romantism. Postmodernism, in historical and aesthetic social conditions appeared in America and some Western countries in the 60’s of the 20th century. In our specific conditions, postmodernism was founded in the poetry of the 80’s, from the same century, but especially through the representatives of „the School of Târgovişte”. The article aims to give an explanation of postmodernism in a simple, accessible and comprehensible manner.

Rezumat

Postmodernismul, după cum îi spune şi numele, este un curent literar de după modernism, iar modernismul, care a fost deja consacrat, reprezintă numele generic al curentelor de după romantism. Postmodernismul a apărut în America şi câteva ţări occidentale în anii ’60 ai secolului XX. În condiţii social-politice specific romaneşti, postmodernismul a fost întemeiat de poeţii anilor ’80, dar mai ales de reprezentanţii Scolii de la Târgovişte. Articolul îşi propune o explicaţie a postmodernismului într-o manieră simplă, accesibilă, uşor de înţeles.

Key words: Modernism, Postmodernism, eclectic, populism, intertextuality, self-referenentiality

Cuvinte cheie: Modernism, Postmodernism, eclectic, populism, intertextualitate, auto-referinţă

Read more