THE LINGUISTIC PHENOMENON OF LATRINALIA, LESS KNOWN AND STUDIED BUT UBIQUITOS

THE LINGUISTIC PHENOMENON OF LATRINALIA, LESS KNOWN AND STUDIED BUT UBIQUITOS

FENOMENUL LINGVISTIC AL LATRINALIILOR, PUŢIN CUNOSCUT ŞI STUDIAT, DAR OMNIPREZENT

Mirel ANGHEL

Universitatea Tehnică de Construcţii

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Departamentul de Limbi străine şi comunicare

mirel.anghel@utcb.ro

Abstract

Among the linguistic and literary phenomena of modern times is the one known as «latrinalia». It was insufficiently studied due to the connection it has with a specific place where they say that even the King finds himself alone, and also because of an excessive shyness. Nevertheless, the presence of such inscriptions on the walls of public toilets and bathrooms is a reality which cannot be denied and it represents a means by which people sometimes exercise their whipping creativity or criticize the bad habits of the society they live in.

Rezumat

Printre fenomenele lingvistice şi literare ale modernităţii se numără cel cunoscut sub numele de «latrinalii». A fost puţin studiat din cauza asocierii lui cu anumite circumstanţe în care chiar şi Regele se găseşte singur, precum şi din cauza pudibonderiei. Totuşi, prezenţa inscripţiilor în băi publice şi toalete este o realitate care nu poate fi negată. Latrinaliiile sunt o modalitate prin care oamenii îşi exersează uneori creativitatea şfichiuitoare sau critica la adresa moravurilor societăţii în care ei trăiesc.

Key words: latrinalia in restrooms, inscriptions in toilets, urban folklore, linguistic creativity, latrinalia poetry

Cuvinte-cheie: latrinalii în toalete, inscripţii în toalete, folclor urban, creativitate lingvistică, poezii latrinalii

Read more