De la sincretism religios la practici magice controversate: Mambo Chita Tann, Le vaudou haitien. Une introduction à la tradition spirituelle indigène d’Haïti, Rayol Canadel sur Mer, Editions Alliance Magique, 2017, 287 p.

De la sincretism religios la practici magice controversate: Mambo Chita Tann, Le vaudou haitien. Une introduction à la tradition spirituelle indigène d’Haïti, Rayol Canadel sur Mer, Editions Alliance Magique, 2017, 287 p.

Speranţa Sofia MILANCOVICI

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Facultatea de Ştiinţe Socio-umane şi Educaţie fizică şi Sport

smilancovici@uvvg.ro

Practicile spirituale de sorginte africană, implantate în zona Caraibelor odată cu extinderea comerţului cu sclavi, au suscitat şi continuă să o facă, o fascinaţie aparte, trezind discuţii contradictorii şi generând interpretări subiective, departe de realitatea religioasă a acestor teritorii în care fondul ancestral se împleteşte cu adstratul constituit prin transplantarea populaţiilor supuse comerţului cu sclavi şi cu influenţele cuceritorilor europeni.

Read more