Ilie Stricatu, Pe cărările destinului. Romanul unei vieţi trăite (1914-1918), Cluj-Napoca, Editura Argonaut/Mega, 2017. Ediţie, studiu introductiv, note şi indici de Mihai-Octavian Groza, Gabriela- Margareta Nisipeanu, Iuliu-Marius Morariu

Ilie Stricatu, Pe cărările destinului. Romanul unei vieţi trăite (1914-1918), Cluj-Napoca, Editura Argonaut/Mega, 2017. Ediţie, studiu introductiv, note şi indici de Mihai-Octavian Groza, Gabriela- Margareta Nisipeanu, Iuliu-Marius Morariu

Maria Alexandra PANTEA,

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad

În contextul comemorării Primului Război Mondial şi al centenarului Marii Unirii se impune prelucrarea şi valorificarea unor texte memorialistice care aduc în centrul atenţiei drama Marelui Război. Pentru realizarea acestui deziderat mai mulţi cercetători au adunat din biblioteci şi arhive texte edite şi inedite pentru a reface atmosfera existentă în societatea românească în ani războiului, pentru ca noi, cititorii preocupaţi de cunoaşterea trecutului, să înţelegem mai bine drama Marelui Război şi momentul Marii Unirii.

Read more