Viviana POCLID DEHELEAN Albastru-Infinit / Bleu-Infini Prefaţă la versiunea franceză / Préface à la version française: Alvaro Rocchetti Poezia ca destin / La poésie comme destin: Vasile Man

Viviana POCLID DEHELEAN

Albastru-Infinit / Bleu-Infini

Prefaţă la versiunea franceză / Préface à la version française: Alvaro Rocchetti

Poezia ca destin / La poésie comme destin: Vasile Man

Postfaţă / Postface: Florica Păţan

Traducere de / Traduit par: Philippe Loubière

Arad, Editura Gutenberg Univers; Paris, CIRER Centre Interuniversitaire de Recherches et d’Études Roumaines – l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, 2017

ISBN 978-606-675-145-2

Lirismul cuantic al unui

ALBASTRU – INFINIT

Florica PĂŢAN

Alba Iulia

Lirica Vivianei Poclid Dehelean figurează un imagism ivit dintr-o conştiinţă în care totul este energie şi unitate, o lume cuantică, ale cărei vibraţii sunt pornite din matricea divină. Mai întâi, în cuplul de îndrăgostiţi, mai apoi, în sinele noastre, noi toţi, ca unică fiinţă între „pământ şi cer”. „Eu” devine „noi”, trăind „gând lângă gând”, visele de dor… din „praf de stele”, „într-un singur suflet”, „cu poveşti adevărate”. (Vise-ngemănate)

Read more