DIPLOMATIC PROTOCOL AND ETIQUETTE FOR INTERPRETERS

DIPLOMATIC PROTOCOL AND ETIQUETTE FOR INTERPRETERS

PROTOCOL DIPLOMATIC ŞI ETICHETĂ PENTRU INTERPREŢI

Corina Georgeta ABRAHAM-BARNA

Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine

”The King Michael I of Romania” from Timişoara

corina.abraham.barna@gmail.com

Abstract

It is well known that the role of the interpreter in international contexts is strongly influencing the success of the diplomatic work. Starting from the certitude that communication includes not only verbal elements, but non-verbal features as well, it becomes evident that describing the non-verbal specificities of the act of interpreting in diplomatic context is increasing the quality and the impact of the interpreter’s work. The aim of this study is to precise the non-verbal features of interpreting in diplomatic settings. The research is based on a multidisciplinary literature review and on work experience in international environments as well. The diplomatic interpreter should be prepared as languages expert, but should acquire intercultural communication competencies and diplomatic competencies as well.

Rezumat

Este bine-cunoscut faptul că rolul interpretului în contexte internaţionale influenţează determinant succesul activităţii diplomatice. Pornind de la certitudinea că în procesul comunicării sunt incluse nu numai elemente verbale, ci şi aspecte non-verbale, devine evident faptul că descrierea aspectelor specifice non-verbale din procesul interpretării în context diplomatic creşte calitatea şi impactul activităţii interpretului. Scopul acestui studiu este de a preciza trăsăturile non-verbale ale interpretării în medii diplomatice. Cercetarea s-a bazat pe analiza literaturii de specialitate multidisciplinare şi pe experienţa de lucru în medii internaţionale. Interpretul care îşi desfăşoară activitatea în context diplomatic ar trebui să fie pregătit ca expert în limbi străine, dar trebuie să dobândească, de asemenea, competenţe de comunicare interculturală şi competenţe diplomatice.

Key words: diplomatic protocol, diplomatic interpretation, intercultural communication, multiculturality

Cuvinte cheie: protocol diplomatic, interpretare în context diplomatic, comunicare interculturală, multiculturalitate

Read more