FROM BECKETT AND CAMUS TO CHRISTIAN GAILLY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE NOVEL DERNIER AMOUR

FROM BECKETT AND CAMUS TO CHRISTIAN GAILLY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE NOVEL DERNIER AMOUR

DE BECKETT ET CAMUS À CHRISTIAN GAILLY: UNE ANALYSE COMPARATIVE DU ROMAN DERNIER AMOUR

DE LA BECKETT ȘI CAMUS LA CHRISTIAN GAILLY: O ANALIZĂ COMPARATIVĂ A ROMANULUI DERNIER AMOUR

Diana PRESADĂ

Facultatea de Litere și Științe,

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti,

Blv. Bucureşti, nr. 39, 100520, Ploieşti, Romania,

dianapresada@yahoo.com

Abstract

The novel Dernier Amour by Christian Gailly is an impressive narrative that meditates on existence with the aesthetic means of literary minimalism. The article highlights the intertextual properties of the text and provides a detailed analysis of its striking similarities with Beckett’s prose and Camus’s philosophical thinking. By exploring various analogies and differences between characters, the study tries to identify the particular features of Gailly’s art and to justify his place among the greatest minimalist writers.

Résumé

Le roman Dernier Amour de Christian Gailly est un récit impressionnant qui médite sur l’existence avec les moyens esthétiques du minimalisme littéraire. L’article met en évidence les propriétés intertextuelles du texte et fournit une analyse détaillée de ses similitudes frappantes avec la prose de Beckett et la pensée philosophique de Camus. En explorant diverses analogies et différences entre les caractères, l’étude tente d’identifier les particularités de l’art de Gailly et de justifier sa place parmi les plus grands écrivains minimalistes.

Rezumat

Romanul Dernier Amour al lui Christian Gailly este o meditație impresionantă asupra existenței cu mijloacele estetice ale minimalismului literar. Articolul evidențiază proprietățile intertextuale ale scriiturii și oferă o analiză detaliată a unor similitudini izbitoare cu proza lui Beckett și cu gândirea filosofică a lui Camus. Explorând diverse analogii și diferențe, studiul încearcă să identifice, pornind de la personaje, particularitățile artei lui Gailly și să îi justifice locul alături de cei mai mari scriitori minimaliști.

Keywords: comparative study, novel, character, existence, minimalism

Mots-clés: étude comparative, roman, personnage, existence, minimalisme

Read more