THE FIRST ROMANIAN SCHOOL IN SERBIA

THE FIRST ROMANIAN SCHOOL IN SERBIA

PRIMA ŞCOALĂ ROMÂNEASCĂ DIN SERBIA

Dorinel STAN

Școala Generală

„Olga Petrov Radišić“, Vârșeț, Republica Serbia

sdorinel@gmail.com

Abstract

In 1736 Vasile Loga (deacon) from Wallachia from monastery (Tismana) in Oltenia,together with many other Romanian families had settled down in Sredistea Mica near Vrsac. This was the first colony of buffs in this part of Banat. In the monastery Sredistea Mica,Vasile Loga –Diaconovic had done all his work in Romanian and he founded a famous Romanian school of painting. The famous painter Gheorghe Diaconovici from Banat was born on April 20, 1736 in Sredistea Mica, in the same year when his father had set up his own school of painters and school for teaching in Sredistea Mica,in Banat ,where he worked very hard.He was very dedicated to this. The working method of the painters who had come from Wallachia is proved by the inscriptions on the walls of the churches. At the school in Sredistea Mica were laid the foundations of an original art. The school of the monk in Tismana had graduated and other members of Diaconovici family (Gheorghe, Iestatie, Constantin), Stancu Raicu, Radu Lazarevici, Ioan Popovici, Stefan Popovici, and so on. From the Diaconovici family also came the well-known monk of Banat Constantin Diaconovici Loga. Diaconovics dynasty and its influence of the painting school in Sredistea Mica (known as well as Parneaura) ) although it had an important role in painting churches in Banat,still it was not sufficiently researched. There are some: the church of Sredistea Mica and Mare, Ratistior, Bocsa Montana, Nicolint, Colpodia, Mesici, Izbiste, Seleus, Alibunar, Vrsat and others. With the abolition of the monastery (1777), Vasile Diaconovici and his family stood at Bocsa , which becomes an important cultural and artistic center.

Rezumat

În anul 1736, Vasile Loga (diaconul) din Ţara Românească de la mănăstirea Tismana (Oltenia), cu mai multe familii româneşti se stabileşte la Srediştea Mică, în apropiere de Vârşeţ. Aceasta reprezintă prima colonie de bufeni în această parte a Banatului. La mănăstirea Srediştea Mică, Vasile Loga-Diaconovici săvârşeşte serviciile divine în româneşte şi intemeiază o renumită şcoală românească de pictură. Celebrul pictor bănăţean Gheorghe Diaconovici s-a născut la 20 aprilie 1736 la Srediştea Mică, în anul când a înfiinţat tatăl său şcoala de zugravi şi cea de “dăscălie” la Sredişte, în Banat, unde a activat toată viaţa sa. Metoda de lucru a zugravilor veniţi din Ţara Românească constă în aceea, că au activat în cadrul anumitor taife (rufete), adică asociaţii de breaslă, ceea ce atestă inscripţiile de pe pereţii bisericilor. În şcoala sredişteană s-au pus bazele unei arte originale. Prin şcoala călugărului din Tismana au trecut, printre alții, și membrii familiei Diaconovici (Gheorghe, Iestatie, Constantin), Stancu Raicu, Radu Lazarevici, Ioan Popovici, Ştefan Popovici etc. Tot din familia Diaconovici se trage şi renumitul om de cultură bănăţeană Constantin Diaconovici Loga. Dinastia Diaconovicilor şi influenţa şcolii de zugravi din Sredişte (Pârneaora) nu a fost suficient cercetată, cu toate că a avut un rol hotărâtor la pictarea bisericilor de pe întreg cuprinsul Banatului istoric. Amintim unele: biserica din Srediştea Mică şi Mare, Râtişor, Bocşa Montană, Nicolinţ, Colpodia, Mesici, Izbişte, Seleuş, Alibunar, Vârşeţ şi altele. Odată cu desfiinţarea mănăstirii (1777), Vasile Diaconovici şi familia sa s-au stabilit la Bocşa, care devine un centru cultural-artistic important.

Read more