Mircea MĂRAN, Eufrozina GREONEANŢ, Eugen CINCI Românii din Vârşeţ – momente importante ale trecutului cultural, Editura Şcolii de Înalte Studii pentru Educatori »Mihailo Palov« din Vârşeţ, Vârşeţ, 2017, 146 p.

Mircea MĂRAN, Eufrozina GREONEANŢ, Eugen CINCI

Românii din Vârşeţ – momente importante ale trecutului cultural, Editura Şcolii de Înalte Studii pentru Educatori »Mihailo Palov« din Vârşeţ,

Vârşeţ, 2017, 146 p.

Virginia POPOVIC

Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie

popovic.virdjinija@ff.uns.ac.rs

La editura Şcolii de Înalte Studii pentru Educatori »Mihailo Palov« din Vârşeţ, Serbia, a apărut în anul 2017 volumul Românii din Vârşeţ – momente importante ale trecutului cultural, semnată de trei profesori: dr. Mircea Măran, dr. Eufrozina Greoneanţ şi dr. Eugen Cinci.

Foarte rar se întâmplă ca să avem în faţa noastră o monografie despre activitatea culturală, religioasă, educaţională a românilor din Voivodina care trăiesc la oraş. Deoarece în ultimul timp tot mai mulţi tineri pleacă la şcoli în oraş, nu de puţine ori ei acolo şi rămân, contribuind în mare măsură la dezvoltarea culturală a oraşului. De aceea, autorii şi-au propus o prezentare a oraşului Vârşeţ, de la primele societăţi culturale, primele activităţi muzicale, etc. atrăgând atenţia asupra importanţe activităţii culturale desfăşurate în oraşul Vârşeţ.

Read more