Cuprins

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS

I. Tudor Arghezi, un mare poet al secolului XX

Aurel ARDELEAN – Centrul de cercetare a literaturii argheziene/ Research Centre for the Literature of Tudor Arghezi         3

Doina BOGDAN-DASCĂLUTudor Arghezi, creatorul tabletei româneşti/ Tudor Arghezi, Creator of the Romanian Tablet        9

Simona CONSTANTINOVICIFiguri de stil în poezia argheziană/ Figures of Speech in the Poetry of Tudor Arghezi         13

Minodora SĂLCUDEANDiscursul publicistic arghezian. Strategii polemice în scrisoarea deschisă/The Journalistic Discourse of Tudor Arghezi. Polemic Strategies in the Open Letter       23

Crişu DASCĂLUAspiraţie şi revelaţie/Aspiration and Revelation       31

Dumitru MIHĂILESCUTudor Arghezi, “Flori de mucigai”/ Tudor Arghezi, “Flowers of mildew”       35

Eugen GAGEAEtape istorice în creaţia lui Tudor Arghezi/Historical phases in Tudor Arghezi’s creation        41

Mirel ANGHELPlecarea lui Tudor Arghezi în Elveţia/ Tudor Arghezi’s Departure for Switzerland 43

Emilia PARPALĂTudor Arghezi, pragmasemantica metatextelor/ Tudor Arghezi, the Pragmasemantics of Metatexts        49

Speranţa MILANCOVICI Benjamin Fundoianu “avocatul” lui Tudor Arghezi/ Benjamin Fundoianu, the “Advocate” of Tudor Arghezi      56

Raluca IANCUTudor Arghezi, culme a poeticii şi a artei/ Tudor Arghezi, the Highest level of the Poetic Art       60

Vasile MANRepere argheziene/ Landmarks in the Work of Tudor Arghezi        65

Lavinia IONOAIAElemente de estetică barocă în primul roman arghezian/Elements of Baroque Esthetics in the First Novel of Tudor Arghezi        69

Iulian NEGRILĂTudor Arghezi, contemporanul nostru/ Tudor Arghezi, Our Contemporary     73

Bianca NEGRILĂTudor Arghezi, poezia “boabei” şi a “fărâmei”/ Tudor Arghezi, the Poetry of “bean” and “crumb”        78

Lavinia TOMA, Veronica GHEORGHE – Aspecte ale erosului în lirica argheziană/ Aspects of Eros in Arghezian Poetry        83

Laura DRAGOMIRElemente primordiale în poezia lui Tudor Arghezi/  Tudor Arghezi – the Poetry of Elements       85

Ariadna TOTESCU, Valentina ALBU – Tudor Arghezi, poezia filosofică/ Tudor Arghezi, The Philosophic Poetry          91

Ioan MOLDOVANTudor Arghezi, „Două stepe”- o interpretare/ Tudor Arghezi, “Two Steppes” – An Interpretation        93

II. MISCELLANEA

Petru Aurel DARĂU Etnologia alimentară aplicată/ The Applied food Alimentary           Ethnology       96

Cristian MOROZANDimensiuni şi perspective ale noilor media/ Dimensions and Perspectives of the New Media         100

George ACHIMDiscursul utopic romnân în sec. XIX/ Romanian Utopian Discourse in the 19th Century        106

III. RECENZII/REVIEWS

Ştefan GENCĂRĂUTraducerea şi interpretariatul în viziunea unei reviste academice arădene: „Studii de Ştiinţă şi Cultură” Anul V, Nr. 1 (16) Martie 2009/ Translation and Interpretariate Envisioned by an Academic Review from Arad: Studies Of Science And Culture Year V, Nr. 1 (16) March 2009        111

Vasile MANEugenia Groşan, Paşi în timp, Ed. Mirador, Arad, 2009. O carte ce va răzbate timpul/ A Book that will defy the Passage of Time        114

Florica R. CÂNDEA Baruţu T. Arghezi, un spirit european/ Baruţu. T. Arghezi, an European Spirit       118

IV. SEMNAL EDITORIAL/EDITORIAL ANNOUNCEMENT 121

Lansare de carte: Întâlnire literară: 85 de minute cu scriitorul Paul Everac / Literary Meeting: 85 minutes with the writer Paul Everac 122

V. INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI/INSTRUCTIONS FOR AUTHOR 124